Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

12-11-2018

Op 1 oktober 2017 is de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Wgmc) in werking getreden. In het Besluit meldplicht cybersecurity is vastgesteld voor welke vitale aanbieders en producten en diensten de meldplicht gaat gelden.

Dit is de eerste wet die specifiek over cybersecurity gaat. Het is belangrijk dat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) goed zicht heeft op digitale dreigingen. Dit geldt met name voor digitale veiligheidsincidenten bij de Rijksoverheid en vitale aanbieders, aangezien deze grote consequenties kunnen hebben voor onze samenleving en economie kunnen hebben. Het NCSC informeert organisaties over deze dreigingen en biedt waar nodig ook ondersteuning.

In de wet is tevens een meldplicht opgenomen voor ernstige digitale veiligheidsincidenten die de samenleving kunnen ontwrichten. De meldplicht geldt voor bepaalde incidenten en bepaalde vitale aanbieders. Door deze organisaties wettelijk te verplichten tot het melden van ICT-inbreuken, kan het NCSC de risico’s voor de samenleving inschatten èn hulp verlenen aan de getroffen organisatie. Bovendien is het NCSC zo in staat anderen te waarschuwen en te adviseren over oplossingen.

Klik op onderstaande link om de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Wgmc) te bekijken.

→ Download

Van onze partners

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

→ Lees meer

Vergadersoftware: Beveiliging en Privacy

→ Lees meer

Inkoop Software (diensten)

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer