Events


Masterclass Privacy: the next step

Startdatum: 23 mei, 16:00 - 21:00 uur, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam / Amsterdam Advanced Graduate School
€ 2.795,- (voor 7 modules)

Privacy bekeken vanuit een juridisch, psychologisch, technologisch, economisch en etisch perspectief.

Met de Masterclass Privacy: the next step, heeft de UvA Academy/ AAGS een programma ontwikkeld waarbij privacy vanuit verschillende invalshoeken benaderd wordt. Juridische, economische, ethische, technische en organisatorische vraagstukken en de daarbij horende verandertrajecten komen uitgebreid aan bod in de 7 sessies. Het programma is zo vormgegeven dat de wetenschap direct is toe te passen in de praktijk door aan eigen cases te werken en ervaringen uit te wisselen. Met deze nieuwe inzichten uit de wetenschap en praktijk kunt u betere oplossingen vinden voor concrete privacy issues en gericht werken aan het ontwerp en de realisatie van het privacybeleid voor uw organisatie. Op onze website leest u meer over deze masterclass die start op 23 mei.

Lees meer


Cursus Datalekken en cybersecurity

4 juni 2019, Utrecht, € 595,- (ex. BTW)

Een datalek kan voor hoge boetes en flinke imagoschade zorgen. Een goede kennis van de risico’s en het voeren van een veilig beleid kan daarentegen juist een selling point zijn. Het is dus van belang te weten hoe data beveiligd moeten worden en hoe een datalek voorkomen wordt. En mocht er toch data gelekt worden, hoe moet er dan gehandeld worden? Sinds de Meldplicht op 1 januari 2016 in werking is getreden, is het melden van een datalek in ieder geval verplicht. Hierbij rijst de vraag of er in de afgelopen drie jaar al (hoge) boetes zijn uitgedeeld. En wat is er veranderd met de inwerkingtreding van de AVG?

Aan het einde van deze dag heeft u een grondig inzicht gekregen in de Meldplicht Datalekken. U kunt antwoord geven op bovenstaande vragen. Op een praktische wijze worden de risico’s en aandachtspunten besproken. Daarnaast krijgt u praktische handvatten mee om een datalek zo goed mogelijk te voorkomen en weet u wat u te doen staat op het moment dat u met een datalek te maken krijgt.

Lees meer


Cursus: Werken aan een privacybewuste organisatie

20 juni 2019, Utrecht, € 595,- (ex. BTW)

Technisch en procedureel heb je heel wat op orde voor de implementatie van de AVG en de bijbehorende informatiebeveiliging. Hoe frustrerend is het dan dat collega’s, meestal onbedoeld, slordig omgaan met vertrouwelijke gegevens. Er spelen al zo veel nieuwe ontwikkelingen en er zijn veel eisen van cliënten, opdrachtgevers, ketenpartners en overheden. Bestuur en management hebben daar hun handen aan vol dus de aandacht voor privacy zakt weg, na aanvankelijke interesse bij de invoering van de AVG. Je kunt een posteractie of presentatie organiseren maar dat heeft geen blijvend effect. Het onderwerp levend houden is niet eenvoudig. In deze cursus leer je hoe je een privacybewuste organisatiecultuur creëert en vasthoudt.

Na de cursus:

- kennen deelnemers de stappen voor een effectief bewustwordingsprogramma en kunnen ze dat in gang zetten. Afhankelijk van de achtergrond van de deelnemers wordt meer of minder aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

- zien deelnemers het belang van privacybescherming en kunnen zij dat overdragen

- kunnen deelnemers privacy-risico’s in hun werksituatie vermijden

- kennen deelnemers op hoofdlijnen toepasselijke wet- en regelgeving en kunnen ze dat toepassen in hun eigen werksituatie.

Lees meer


Cursus Privacy in de HR-praktijk

20 juni, 13.30 -17.00 uur, Utrecht, € 295,- (ex. BTW)

Ondernemingen zijn graag op de hoogte van het wel en wee van hun werknemers. Maar hoe ver mogen zij daar in gaan? Wat zijn de regels en aanpassingen sinds de AVG? Wat zijn de mogelijkheden en plichten op het gebied van cameratoezicht, ziekteregistratie en sollicitaties? Hoe maak je daarbij als werkgever een afweging tussen de belangen van de onderneming en het recht op privacy van de werknemers? En hoe voorkom je hoge boetes?

In deze cursus wordt uiteengezet waar een werkgever aan gebonden is als het gaat om privacy van werknemers. Aan de hand van casuïstiek wordt het onderwerp inzichtelijk gemaakt en kunt u hiermee ook daadwerkelijk mee aan de slag.

Lees meer


Basiscursus Privacy in het sociaal domein

19 september 2019, 09:30 - 16:30 uur, Utrecht, € 499,- (ex. BTW)

Op lokaal niveau wordt intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen instanties en gemeenten onderling. Hierbij wordt gevoelige informatie uitgewisseld over cliënten/burgers. De vraag is dan hoe deze samenwerking georganiseerd kan worden waarbij effectief samengewerkt wordt, de ambtenaar de wet uitvoert, de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van de cliënt beschermd blijft.

Deze cursus geeft u inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering. De docente Mr. Corrie Ebbers laat zien dat met de waarborgen die de wet eist informatie gedeeld kan worden in complexe situaties.

Lees meerDrie-daagse opleiding Privacy in het sociaal domein (vervolg op basisopleiding)

10 oktober, 30 oktober, 14 november 09:30 - 16:30 uur, Utrecht, € 1.399,- (ex. BTW)

In 3 dagen opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

Deze opleiding is voor medewerkers en juristen van gemeenten en zorgaanbieders die aangewezen zijn als kwaliteitsfunctionaris, privacydeskundige of FG’er in het sociaal domein.
Op lokaal niveau wordt sinds 2015 intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen instanties en gemeenten onderling. Hierbij wordt gevoelige informatie uitgewisseld over cliënten/burgers. De vraag is dan hoe deze samenwerking georganiseerd kan worden waarbij effectief samengewerkt wordt, de ambtenaar de wet uitvoert, de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van de cliënt beschermd blijft.

Deze opleiding (door docente mr. Corrie Ebbers) verschaft de kennis en de vaardigheden om te kunnen adviseren in het sociaal domein. Het bespreekt de wettelijke voorschriften en actuele ontwikkelingen waaronder de voorschriften die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

Lees meer


Privacyrecht in vogelvlucht: een intro, ontwikkelingen en jurisprudentie

Locatie en datum worden later bekend gemaakt, € 595,- (ex. BTW)

Op dit moment werken veel organisaties en overheden aan de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), om zo op 25 mei 2018 te kunnen voldoen aan de bepalingen uit deze verordening. Dit behoeft soms technische aanpassingen in de bedrijfsvoering. Maar op grond van welke bepalingen uit de AVG dienen deze technische aanpassingen gedaan te worden? En geldt dat voor elke organisatie? En wat zegt ons huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hierover? Is de nieuwe AVG wel zo’n grote verandering? En wat is nu een ‘persoonsgegeven’ precies? In welk geval mag u deze wel verstrekken en in welk geval niet? En wie gaat straks controleren of ik mijn privacybeleid wel op orde heb?

Kortom, het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de inhoud van de AVG en alle bijkomende actualiteiten. Om zo op deze manier in uw dagelijkse werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen adviseren, mee te kunnen praten en/of uit te kunnen voeren.

Lees meer


Bestuursrechtelijke handhaving in het privacyrecht

Locatie en datum worden later bekend gemaakt, € 595,- (ex. BTW)

In de cursus ‘Bestuursrechtelijke handhaving in het privacyrecht’ wordt ingegaan op alle verschillende mogelijkheden die de toezichthouder, de AP, ter beschikking staan in geval van overtreding van de AVG. Daarnaast wordt ingegaan op de werkwijze van de toezichthouder en hoe u zich kunt verweren tegen eventuele handhavingsacties. Daarnaast wordt er vooruit gekeken naar handhavinginstrumenten die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op grond van de concept e-Privacyverordening ter beschikking staan. De workshop is interactief, dus er is ook veel ruimte voor vragen en discussie. Deelnemers kunnen (van tevoren) hun eigen vragen en praktijkcases inbrengen. Deze cursus is bestemd voor professionals die in hun praktijk te maken hebben en/of krijgen met de nieuwe privacywetgeving.

Lees meer


Liever een workshop of cursus op maat voor uw organisatie?
Privacyweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als Incompanycursus binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen.
Lees hier meer over de incompanymogelijkheden.