Cursussen op het gebied van privacy

Bent u op zoek naar een goede (online) cursus of een workshop op het gebied van privacyrecht om uw kennis te actualiseren? Dan bent u bij Privacyweb aan het juiste adres. In samenwerking met de deskundige docenten van de Berghauser Pont Academy bieden wij een aantal privacyrecht cursussen aan. Dit is ons huidige aanbod.


Online cursus persoonsgegevens in faillissement

11 juni, 11.00 - 12:30 uur, € 99,- (excl. BTW).

Elke week gaan in Nederland vele tientallen bedrijven failliet. Het is te verwachten dat het aantal faillissementen aanzienlijk zal stijgen in de nasleep van het coronavirus. De vraag of persoonsgegevens (zoals in een klantenbestand) in faillissement mogen worden overgedragen aan derden, wordt daardoor steeds relevanter. Welke persoonsgegevens worden verwerkt in een faillissement? En met welke regels van de AVG dient u rekening te houden bij een overdracht van persoonsgegevens in faillissement?

In deze online cursus neemt advocaat en voormalig curator I Chu Chao u mee in de privacyregels en de belangenafweging om een klantenbestand te kunnen overdragen in faillissement.

Lees meer


Online actualiteitencursus AVG

afbeelding

16 juni 2020, 09.30 - 12.00 uur, € 199,- (excl. BTW).

Bijna twee jaar na dato houdt de AVG de gemoederen nog flink bezig. Zo speeltde AVG een belangrijke rol in het Corona debat, bijvoorbeeld bij de beoordeling van Corona apps en het omgaan met Corona op de werkvloer. Maar ook op andere punten is er sprake van belangrijke ontwikkelingen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft boetes uitgedeeld en dwangsommen opgelegd aan onder andere de KNLTB, VGZ/Menzis en het UWV. Ook heeft zij uitleg gegeven aan een aantal open normen uit de AVG zoals het inzagerecht, gerechtvaardigd belang en toestemming.

Privacy specialist Thomas van Essen (advocaat-partner bij SOLV Advocaten) geeft aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen, jurisprudentie, de adviezen en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens en de opinies en guidelines van de European Data Protection Board een beeld van hoe deze normering in depraktijk werkt. Na deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de actualiteiten in dit bewegelijke vakgebied. Een must voor iedereen die zich bezighoudt met het privacyrecht.

Lees meer


Webinar Vergadersoftware: beveiliging en privacy

23 juni, 11.00 - 12:30 uur, € 99,- (excl. BTW).

Door de uitbraak van het coronavirus heeft vergadersoftware versneld een plek gekregen op de digitale werkvloer. De onderwerpen privacy en informatiebeveiliging lijken Thumbnailin alle haast géén of onvoldoende onderdeel uit te maken van het selectieproces voor dergelijke software; de focus lijkt met name op het gebruiksgemak te liggen. Het is belangrijk dat de privacy van werknemers goed wordt beschermd, want het gebruik van de verkeerde videoconferentie dienst kan op gespannen voet staan met de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door het gebruik van de verkeerde dienst kan zelfs sprake zijn van een verkapte vorm van thuiswerksurveillance. Organisaties doen er daarom goed aan om de voorwaarden van videoconferentie diensten grondig te beoordelen en de impact hiervan te bepalen. Maar hoe doe je dit precies? Waar moet je op letten? In de webinar ‘Vergadersoftware – beveiliging en privacy’ wordt uiteengezet wat de privacy- en informatiebeveiligingsrisico’s zijn bij vergadersoftware

Lees meer


Online cursus AVG voor griffiers

30 juni 09.30 - 12.00, € 295,- (excl. BTW). Voor deze cursus ontvangt u 10% korting.

afbeelding

Privacyrecht is actueel, ook voor de gemeenteraad. Brieven van burgers worden door de griffier vaak niet-geanonimiseerd online gezet, maar dat mag niet zomaar. Als in e-mails van en aan raadsleden persoonsgegevens voorkomen, dan geeft de AVG de betrokkene recht op inzage daarin. De (adjunct-)raadsgriffier en raadsadviseur moeten daarom zijn toegerust met gerichte kennis van het privacyrecht en daaraan verwante wetten. Bij dit laatste kan worden gedacht aan de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en Wet openbaarheid van bestuur.

Het doel van de cursus AVG voor griffiers is dat de cursist bewust wordt van de invloed van de AVG op de werkzaamheden van de griffier.

Lees meer


Online workshop Privacy op de werkvloer

9 juli, Driebergen Rijsenburg, 13.30 - 17.00 uur, € 295,- (excl. BTW).

afbeelding

Privacy op de werkvloer raakt een brede doelgroep. Van HR-functionaris tot salarisadministrateur en van directeur tot jurist. Privacy is daarom ook bij uitstek iets dat u met elkaar dient op te pakken. Wanneer iedere functionaris dit onderwerp op zijn eigen eilandje uitrolt, dan zal er geen sprake zijn van cohesie en loopt u het risico dat er gaten en kieren ontstaan. Of dat de gekozen aanpak niet op elkaar aansluit.

In deze workshop leert u de wet- en regelgeving achter de meest voorkomende privacy-issues op de werkvloer en kent u de meest voorkomende zaken binnen de arbeids(recht)praktijk.

Lees meer


Driedaagse opleiding Privacy in het sociaal domein

14, 16 en 21 juli 2020, 09:30 - 16:30 uur, Utrecht, € 1.399,- (excl. BTW)

afbeeldingIn 3 dagen opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

Sinds de decentralisaties in 2015 wordt intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen instanties en gemeenten onderling. Hierbij worden gevoelige, vaak bijzondere persoonsgegevens uitgewisseld. Hoe kan een effectieve samenwerking georganiseerd worden waarbij de ambtenaar de wet uitvoert, de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van cliënten beschermd blijft?

In drie dagen wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. De opleiding verschaft de kennis en vaardigheden om te kunnen adviseren, en bespreekt de wettelijke voorschriften en actuele ontwikkelingen, waaronder de voorschriften die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringswet (UAVG).

Lees meer


Mindset van een hacker

11 augustus, locatie volgt, 09.30-17.00, € 595,- (excl. BTW). afbeelding

In één dag de mind-en skillset van een hacker krijgen, dat is wat de cursus Mindset van een hacker u leert. Verschillende thema’s komen voorbij die worden toegelicht aan de hand van tekst, afbeeldingen en film. Daarnaast worden de cursisten uitgedaagd mee te denken en te discussiëren over verschillende stellingen op het gebied van hacking en privacy. Waar zijn zij het mee eens? Waarmee niet? De training gaat daarna in op verschillende tools die worden gebruikt door hackers. Aan de hand van een aantal demo’s zal een start worden gemaakt, waarna u zelf aan de slag gaat op verschillende (kwetsbare) omgevingen. Zo leert u werken en denken als een hacker.

Lees meer


Actualiteitencursus AVG

afbeelding

26 oktober 2020, 09.30 - 16.45 uur, € 595,- (excl. BTW).

Bijna twee jaar na dato houdt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de gemoederen nog flink bezig. Pas nu wordt geleidelijk duidelijk hoe nadere invulling wordt gegeven aan de veelal open normen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Zo legde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inmiddels boetes en dwangsommen op aan onder meer Uber, het UWV en de Nationale Politie. Ook is er jurisprudentie inzake de reikwijdte van het inzagerecht, het nut van DPIA’s en het recht op schadevergoedingen.

Privacyspecialist Thomas van Essen (advocaat-partner bij SOLV Advocaten) geeft aan de hand van jurisprudentie, de adviezen en besluiten van de AP en opinies en guidelines van de European Data Protection Board (EDPB) een beeld van hoe deze normering in de praktijk werkt. Na de actualiteitencursus AVG bent u weer volledig op de hoogte van de actualiteiten in dit bewegelijke vakgebied. Een must voor iedereen die zich bezighoudt met het privacyrecht.

Lees meer


Masterclass Privacy: the next step

Startdatum: 28 oktober (1e module van totaal 7 modules) van 16:00 - 20:00 uur, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam
€ 2.795,- (excl. BTW) (voor 7 modules)

afbeelding

Het respecteren van privacy vraagt om meer dan het je houden aan de wet- en regelgeving. Hoe respecteren organisaties de privacy van consumenten en medewerkers op een wijze die positief bijdraagt aan de bedrijfsvoering en de innovatie? Verschillende aspecten moeten worden afgewogen om enerzijds geen inbreuk te maken op de privacy van individuen en anderzijds de belangen van de eigen organisatie te dienen.

De masterclass Privacy: the next step is opgezet in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA), gericht aan privacy-experts en bestaat uit zeven modules waarin privacy wordt belicht vanuit juridisch-, technisch-, ethisch-, organisatorisch- en consumentenperspectief.

Lees meer


Driedaagse opleiding Privacy in het sociaal domein

29 oktober, 5 en 12 november 2020, 09:30 - 16:30 uur, Utrecht, € 1.399,- (excl. BTW)

afbeeldingIn 3 dagen opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

Sinds de decentralisaties in 2015 wordt intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen instanties en gemeenten onderling. Hierbij worden gevoelige, vaak bijzondere persoonsgegevens uitgewisseld. Hoe kan een effectieve samenwerking georganiseerd worden waarbij de ambtenaar de wet uitvoert, de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van cliënten beschermd blijft?

In drie dagen wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. De opleiding verschaft de kennis en vaardigheden om te kunnen adviseren, en bespreekt de wettelijke voorschriften en actuele ontwikkelingen, waaronder de voorschriften die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringswet (UAVG).

Lees meer


Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's

18 november, 09.30 - 16.30 uur, € 595,- (excl. BTW).afbeelding

Na afloop van de cursus ‘Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's’ bent u op de hoogte van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er gezet moeten worden om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten gebruikt kunnen worden in het toezichtswerk.

Lees meer


Cursus Privacy voor finance professionals

26 november, 2020, 09.30 - 12.30 uur, € 295,- (excl. BTW).

afbeelding

Het onderwerp privacy is volop in beweging binnen de financiële sector. Niet alleen vanwege nieuwe initiatieven van financiële instellingen op het gebied van (commercieel) gebruik van persoonsgegevens (denk aan het doen van persoonlijke aanbiedingen op basis van betaalgedrag), maar ook door nieuwe regelgeving, zoals de PSD II en MiFiD II richtlijnen. Daarbij neemt het aantal inzage- en verwijderingsverzoeken met de dag toe en heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven ook dit jaar de focus te houden op de financiële sector. Al met al is het belang van de juiste kennis en correcte toepassing van de AVG nog steeds erg belangrijk. In deze cursus praten wij u bij over recente ontwikkelingen en geven wij een aantal praktische tips over omgang met verzoeken van betrokkenen en het uitvoeren van een DPIA.

In deze interactieve cursus behandelen wij een aantal belangrijke vraagstukken die de AVG met zich brengt binnen de financiële sector. Daarbij besteden wij ruime aandacht aan actuele rechtspraak en andere belangrijke ontwikkelingen in dit kader. Zo zullen wij ingaan op de (on)mogelijkheden bij commercieel gebruik van persoonsgegevens door banken of andere financiële instellingen, komen de PSD II en MiFiD II richtlijnen aan bod en bespreken wij op welke wijze de verschillende toezichthouders (DNB, AFM en de Autoriteit Persoonsgegevens) zich tot elkaar verhouden bij, bijvoorbeeld, een datalek. Ook geven wij concrete handvatten voor het correct uitvoeren van een DPIA en geven wij een aantal praktische tips over het omgaan met verzoeken van betrokkenen.

Lees meer


Cursus Handhaving en privacy

afbeelding

Datum, locatie en tijd volgt € 295,- (excl. BTW)

Nu de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) al enige tijd achter ons ligt en het stof enigszins is neergedaald, verschuift de focus van de Autoriteit Persoonsgegevens langzaam van voorlichting naar handhaving van de privacywetgeving. Het is om die reden van belang om als bedrijfsjurist of overheidsjurist up-to-date te zijn en je goed voor te bereiden op mogelijk toezicht, handhaving of zelfs een inval door de Autoriteit Persoonsgegevens. In de interactieve cursus Handhaving en privacy geven wij inzicht in de verschillende bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens en besteden wij aandacht aan actuele rechtspraak en andere belangrijke ontwikkelingen in het kader van privacy en handhaving.

Onder meer de formele vereisten aan toezicht, de evenredigheid en subsidiariteit van het inzetten daarvan en de grenzen aan de bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens zullen aan bod komen. Ook zullen wij ingaan op de verschillende handhavingsinstrumenten, zoals het opleggen van een last onder dwangsom, het verwerkingsverbod en natuurlijk de bestuurlijke boete. Daarnaast zal in deze cursus aandacht worden besteed aan mogelijk toekomstige invallen door de Autoriteit Persoonsgegevens, welke regels er dan gelden en hoe je hier het beste op kunt reageren.

Lees meer


Alleen als incompanycursus: Basiscursus Privacy in het sociaal domein

Op lokaal niveau wordt intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen gemeenten onderling. Hierbij wordt gevoelige informatie uitgewisseld over burgers. De vraag is dan hoe effectief samengewerkt kan worden waarbij de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van de burger beschermd blijft.

Deze cursus geeft u inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering. Corrie Ebbers laat zien dat met de waarborgen die de wet eist informatie gedeeld kan worden in complexe situaties.

Lees meer


Alleen als incompanycursus: Creëren van privacybewustzijn in organisaties​

afbeelding

Hoe creëer je een privacybewuste organisatiecultuur? Voor een doeltreffend bewustwordingsprogramma en een blijvend bewustzijn onder werknemers is het overbrengen van het belang van privacybescherming cruciaal.

De interactieve cursus Creëren van privacybewustzijn in organisaties is gericht aan personen die binnen hun organisatie een privacy-gerelateerd bewustwordingsprogramma op willen zetten. De cursus wordt vanuit het perspectief van zorginstellingen gegeven, maar de inhoud is ook toepasbaar in andere sectoren.

Lees meer


Privacydilemma’s in het publieke domeinafbeelding

Datum, locatie en tijd volgt. € 595,- (excl. BTW).

U verwerft in deze cursus de kennis van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (“AVG”), de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”) en overige regelgeving die nodig is om in de praktijk van alledag zorgvuldig en effectief gegevens kunt verwerken. Met deze cursuskrijgt u de juiste kennis om personen binnen de organisatie bewust te maken van gegevensverwerking en de rechten en verplichtingen die op de verwerker van persoonsgegevens rusten.

Lees meer


CIPM / Certified Information Privacy Manager

Datum, locatie en tijd volgt. € 997,- (excl. BTW).afbeelding

Om er zeker van te zijn dat aan de strenge eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt voldaan, verlangen werkgevers steeds vaker een vorm van bewijs dat aantoont dat de kandidaat privacyprofessional over voldoende kennis beschikt. Als u de titel Certified Information Professional Manager draagt, dan bent u niet alleen goed op de hoogte van de Europese privacywetgeving, maar dan weet u dit ook toe te passen en uit te voeren in de dagelijkse praktijk.De tweedaagse examentraining CIPM bereidt u optimaal voor op het Engelstalige CIPM-certificeringsexamen.

Lees meer


Tweedaagse cursus CIPP / E

Datum, locatie en tijd volgt. € 997,- (excl. BTW).afbeelding

Om er zeker van te zijn dat aan de strenge eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt voldaan, verlangen werkgevers steeds vaker een vorm van bewijs dat aantoont dat de kandidaat privacyprofessional over voldoende kennis beschikt. Als u de titel Certified Information Privacy Professional / Europe draagt, dan betekent dit dat u het internationaal erkende CIPP/E-certificeringsexamen hebt gehaald. Hiermee toont u aan voldoende kennis te beschikken over Europese privacywetgeving. De tweedaagse examentraining CIPP/E bereidt u optimaal voor op het Engelstalige CIPP/E-certificeringsexamen.

Lees meer


Interesse in een andere privacy-cursus?

Heeft u een wens voor een cursus die nog niet in ons aanbod is opgenomen, neem dan contact op met Hanna Rab (junior uitgever). Zij is te bereiken via tel. 020 - 8200 908 en e-mail hanna@berghauserpont.nl.


Liever een cursus op maat voor uw organisatie?

afbeelding

Privacyweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als (online) Incompanycursus binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen.
Lees hier meer over de incompanymogelijkheden.