Cursussen op het gebied van privacy

Bent u op zoek naar een goede cursus of een workshop op het gebied van privacyrecht om uw kennis te actualiseren? Dan bent u bij Privacyweb aan het juiste adres. In samenwerking met de deskundige docenten van de Berghauser Pont Academy bieden wij een aantal privacyrecht cursussen aan. Dit is ons huidige aanbod.


Seminar: Privacy en de gemeente

donderdagochtend 12 december 2019, Utrecht, € 249,- (excl. BTW)

afbeelding

Tijdens dit seminar wordt u in vogelvlucht bijgepraat over recente ontwikkelingen op het gebied van privacy voor gemeenten. Waar gaat het vaak mis en waar liggen uitdagingen en kansen? Verder zoomen we in op een aantal actuele thema’s.
Er worden best practices gepresenteerd door gemeenten over het vergroten van bewustwording en het vormgeven van toezicht op privacy binnen de organisatie.
Ook staan we stil bij de afbakening van de rollen van de Functionaris Gegevensbescherming, de Privacy Officer en de CISO. Hoe kunnen deze rollen elkaar versterken? En wat is de rol van het management binnen de gemeente: hoe betrek je het management en hoe breng je privacy blijvend onder de aandacht?
Na afloop van het seminar heeft u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en gaat u naar huis met inspiratie voor de praktijk.

Lees meer


Nieuw in ons aanbod!
Cursus Hacker:404

maandag 9 maart 2020, Utrecht, € 595,- (excl. BTW)

afbeelding

Elke dag horen we in het nieuws over cyberaanvallen, hackers en datalekken. Maar hoe werkt een hacker nu eigenlijk? Hoe kunt u uzelf en uw organisatie wapenen tegen deze vorm van criminaliteit? Dat doet u door te denken en te werken als een hacker.

In één dag de mindset en skillset van een hacker krijgen. Dat is wat de training Hacker:404 u leert. Verschillende thema’s komen voorbij die toegelicht worden aan de hand van tekst, afbeeldingen en film. Daarnaast worden de cursisten uitgedaagd mee te denken en te discussiëren over verschillende stellingen op het gebied van hackers en privacy. Waar zijn zij het mee eens? Waarmee niet? De training gaat daarna in op verschillende tooling die gebruikt wordt door hackers. Aan de hand van een aantal demo’s zal een start worden gemaakt waarna u zelf aan de slag gaat op verschillende (kwetsbare) omgevingen. Zo leert u werken en denken als een hacker.

De cursist krijg naast een hogere bewustwording omtrent cybersecurity ook inzicht in welke zes stappen een hacker neemt om data te verkrijgen. We doen dit aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Lees meer


Driedaagse opleiding Privacy in het sociaal domein

12, 19 en 26 maart 2020, 09:30 - 16:30 uur, Utrecht, € 1.399,- (excl. BTW)

afbeeldingIn 3 dagen opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

Sinds de decentralisaties in 2015 wordt intensief samengewerkt tussen hulpverleners en ambtenaren, maar ook tussen instanties en gemeenten onderling. Hierbij worden gevoelige, vaak bijzondere persoonsgegevens uitgewisseld. Hoe kan een effectieve samenwerking georganiseerd worden waarbij de ambtenaar de wet uitvoert, de hulpverlener zijn integriteit bewaart en de privacy van cliënten beschermd blijft?

In drie dagen wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. De opleiding verschaft de kennis en vaardigheden om te kunnen adviseren, en bespreekt de wettelijke voorschriften en actuele ontwikkelingen, waaronder de voorschriften die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringswet (UAVG).

Lees meer


Nieuw in ons aanbod!
examentraining CIPP/E

donderdag 5 en donderdag 12 maart 2020, Amsterdam, € 997,- (excl. BTW) voor 2-daagse examentraining

afbeelding

Om er zeker van te zijn dat aan de strenge eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt voldaan, verlangen werkgevers steeds vaker een vorm van bewijs dat aantoont dat de kandidaat privacy-professional over voldoende kennis beschikt. Als u de titel Certified Information Privacy Professional Europe draagt, dan betekent dit dat u het internationaal erkende CIPP/E certificeringsexamen hebt gehaald. Hiermee toont u aan voldoende kennis te beschikken over Europese privacywetgeving.

De tweedaagse examentraining CIPP/E bereidt u optimaal voor op het Engelstalige CIPP/E certificeringsexamen.

De trainingsdagen zijn samen of afzonderlijk te boeken (bijvoorbeeld als u alleen de praktische oefendag (dag 2) wilt doen).

Na afronding van deze cursus kunt u goed voorbereid het CIPP/E certificeringsexamen maken in een van de bij het IAPP aangesloten examencentra (niet inbegrepen in de prijs). Nadere (zelf)studie van het studiemateriaal kan nodig zijn voor behalen van het CIPP/E examen.

Lees meer


Nieuw in ons aanbod!
examentraining CIPM

donderdag 19 en donderdag 27 maart 2020, in Amsterdam, € 997,- (excl. BTW) voor 2-daagse examentraining

afbeelding

Om er zeker van te zijn dat aan de strenge eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt voldaan, verlangen werkgevers steeds vaker een vorm van bewijs dat aantoont dat de kandidaat privacy-professional over voldoende kennis beschikt. Als u de titel Certified Information Professional Manager draagt, dan bent u niet alleen goed op de hoogte van de Europese privacywetgeving, maar dan weet u dit ook toe te passen en uit te voeren in de dagelijkse praktijk.

De tweedaagse examentraining CIPM bereidt u optimaal voor op het Engelstalige CIPM certificeringsexamen.

De trainingsdagen zijn samen of afzonderlijk te boeken (bijvoorbeeld als u alleen de praktische oefendag (dag 2) wilt doen).

​Na afronding van deze cursus kunt u goed voorbereid het CIPM certificeringsexamen maken in een van de bij het IAPP aangesloten examencentra (niet inbegrepen in de prijs). Nadere (zelf)studie van het studiemateriaal kan nodig zijn voor behalen van het CIPM examen.

​Lees meer


Nieuw in ons aanbod!
Cursus Handhaving en privacy

afbeelding

maandag 7 april 2020, 13.30 - 17.00 uur Utrecht, € 295,- (excl. BTW)

Nu de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) al enige tijd achter ons ligt en het stof enigszins is neergedaald, lijkt de Autoriteit Persoonsgegevens steviger te gaan inzetten op de handhaving van de privacyregelgeving. Het is om die reden van belang om als bedrijfsjurist of overheidsjurist up-to-date te zijn en je goed voor te bereiden op mogelijk toezicht, handhaving of zelfs een inval door de Autoriteit Persoonsgegevens.

In deze interactieve cursus geven wij inzicht in de verschillende bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens en besteden wij aandacht aan actuele rechtspraak en andere belangrijke ontwikkelingen in dit kader. In deze cursus wordt inzicht gegeven in de toezichthouders- en handhavingsbevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder meer de formele vereisten aan toezicht, de evenredigheid en subsidiariteit van het inzetten daarvan en de grenzen aan de bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens zullen aan bod komen. Ook zullen wij ingaan op de verschillende handhavingsinstrumenten, zoals het opleggen van een last onder dwangsom, het verwerkingsverbod en natuurlijk de bestuurlijke boete. Daarnaast zal in deze cursus aandacht worden besteed aan mogelijk toekomstige invallen door de Autoriteit Persoonsgegevens, welke regels er dan gelden en hoe je hier het beste op kunt reageren.

Lees meer


Cursus AVG voor griffiers

7 april 2020, 09:30 - 13:00, Utrecht, € 295,- (excl. BTW)

afbeelding

Privacyrecht is actueel, ook voor de gemeenteraad. Brieven van burgers worden door de griffie vaak niet-geanonimiseerd online gezet, maar dat mag niet zomaar. Als in e-mails van en aan raadsleden persoonsgegevens voorkomen, dan geeft de AVG de betrokkene recht op inzage daarin. De (adjunct-)raadsgriffier en raadsadviseur moeten daarom zijn toegerust met gerichte kennis van het privacyrecht en daaraan verwante wetten. Bij dit laatste kan worden gedacht aan de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en Wet openbaarheid van bestuur.

Het doel van de cursus AVG voor griffiers is dat de cursist bewust wordt van de invloed van de AVG op de werkzaamheden van de griffier.

Lees meer


Nieuw in ons aanbod!
Actualiteitencursus AVG

afbeelding

14 april 2020, Utrecht, € 595,- (excl. BTW)

Bijna anderhalf jaar na dato houdt de AVG de gemoederen nog flink bezig. Pas nu wordt geleidelijk duidelijk hoe nadere invulling wordt gegeven aan de veelal open normen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”). Zo legde de AP inmiddels boetes en dwangsommen op aan onder meer Uber, het UWV en de Nationale Politie. Ook is er jurisprudentie inzake de reikwijdte van het inzagerecht, het nut van DPIA’s en het recht op schadevergoedingen.

Privacy specialist Thomas van Essen (advocaat-partner bij SOLV Advocaten) geeft aan de hand van jurisprudentie, de adviezen en besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) en opinies en guidelines van de European Data Protection Board (“EDPB”) een beeld van hoe deze normering in de praktijk werkt. Na deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de actualiteiten in dit bewegelijke vakgebied. Een must voor iedereen die zich bezighoudt met het privacyrecht.

Lees meer


Nieuw in ons aanbod!
Cursus Privacy voor finance professionals

donderdag 23 april 2020, Utrecht, € 295,- (excl. BTW)

afbeelding

Het onderwerp privacy is volop in beweging binnen de financiële sector. Niet alleen vanwege nieuwe initiatieven van financiële instellingen op het gebied van (commercieel) gebruik van persoonsgegevens (denk aan het doen van persoonlijke aanbiedingen op basis van betaalgedrag), maar ook door nieuwe regelgeving, zoals de PSD II en MiFiD II richtlijnen. Daarbij neemt het aantal inzage- en verwijderingsverzoeken met de dag toe en heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven ook dit jaar de focus te houden op de financiële sector. Al met al is het belang van de juiste kennis en correcte toepassing van de AVG nog steeds erg belangrijk. In deze cursus praten wij u bij over recente ontwikkelingen en geven wij een aantal praktische tips over omgang met verzoeken van betrokkenen en het uitvoeren van een DPIA.

In deze interactieve cursus behandelen wij een aantal belangrijke vraagstukken die de AVG met zich brengt binnen de financiële sector. Daarbij besteden wij ruime aandacht aan actuele rechtspraak en andere belangrijke ontwikkelingen in dit kader. Zo zullen wij ingaan op de (on)mogelijkheden bij commercieel gebruik van persoonsgegevens door banken of andere financiële instellingen, komen de PSD II en MiFiD II richtlijnen aan bod en bespreken wij op welke wijze de verschillende toezichthouders (DNB, AFM en de Autoriteit Persoonsgegevens) zich tot elkaar verhouden bij, bijvoorbeeld, een datalek. Ook geven wij concrete handvatten voor het correct uitvoeren van een DPIA en geven wij een aantal praktische tips over het omgaan met verzoeken van betrokkenen.

Lees meer


Masterclass Privacy: the next step

Startdatum: 13 mei 2020 (1e module van totaal 7 modules) van 16:00 - 21:00 uur, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam
€ 2.795,- (excl. BTW) (voor 7 modules)

afbeelding

Het respecteren van privacy vraagt om meer dan het je houden aan de wet- en regelgeving. Hoe respecteren organisaties de privacy van consumenten en medewerkers op een wijze die positief bijdraagt aan de bedrijfsvoering en de innovatie? Verschillende aspecten moeten worden afgewogen om enerzijds geen inbreuk te maken op de privacy van individuen en anderzijds de belangen van de eigen organisatie te dienen.

De masterclass Privacy: the next step is opgezet in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA), gericht aan privacy-experts en bestaat uit zeven modules waarin privacy wordt belicht vanuit juridisch-, technisch-, ethisch-, organisatorisch- en consumentenperspectief.

Lees meer


Workshop Privacy op de werkvloer

26 mei 2020, 13.30 -17.00 uur, Utrecht, € 295,- (excl. BTW)

afbeelding

Privacy op de werkvloer raakt een brede doelgroep. Van HR-functionaris tot salarisadministrateur en van directeur tot jurist. Privacy is daarom ook bij uitstek iets dat u met elkaar dient op te pakken. Wanneer iedere functionaris dit onderwerp op zijn eigen eilandje uitrolt, dan zal er geen sprake zijn van cohesie en loopt u het risico dat er gaten en kieren ontstaan. Of dat de gekozen aanpak niet op elkaar aansluit.

In deze workshop leert u de wet- en regelgeving achter de meest voorkomende privacy-issues op de werkvloer en kent u de meest voorkomende zaken binnen de arbeids(recht)praktijk.

Lees meer


Cursus: Alleen als incompanycursus: Creëren van privacybewustzijn in organisaties​

afbeelding

Hoe creëer je een privacybewuste organisatiecultuur? Voor een doeltreffend bewustwordingsprogramma en een blijvend bewustzijn onder werknemers is het overbrengen van het belang van privacybescherming cruciaal.

De interactieve cursus Creëren van privacybewustzijn in organisaties is gericht aan personen die binnen hun organisatie een privacy-gerelateerd bewustwordingsprogramma op willen zetten. De cursus wordt vanuit het perspectief van zorginstellingen gegeven, maar de inhoud is ook toepasbaar in andere sectoren.

Lees meer


Interesse in een andere privacy-cursus?

Heeft u een wens voor een cursus die nog niet in ons aanbod is opgenomen, neem dan contact op met Hanna Rab (junior uitgever). Zij is te bereiken via tel. 020 - 8200 908 en e-mail hanna@berghauserpont.nl.


Liever een cursus op maat voor uw organisatie?

afbeelding

Privacyweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als Incompanycursus binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen.
Lees hier meer over de incompanymogelijkheden.