Over Privacyweb

Privacyweb is een kennisportaal en discussieplatform over de invloed van de digitale transformatie op onze leefomgeving, in het bijzonder de manier waarop we met persoonlijke gegevens omgaan. Technologie beinvloedt de ontwikkeling van steden, de manier waarop we leven en hoe we omgaan met onze omgeving en mede-burgers. De digitalisering maakt veel nieuwe applicaties en ondersteuning mogelijk, neem bijvoorbeeld de gezondheidszorg, maar de enorme hoeveelheid kennis en data over hoe wij leven en waar onze voorkeuren naar uitgaan, betekent ook dat we bewuster zullen moeten omgaan met hoe en met wie we onze gegevens delen. De GDPR (general data protection regulation) geeft de burger het recht om inzichtelijk te hebben wie data verzamelt en wat ermee wordt gedaan.

Privacyweb dekt het gehele terrein van de privacy en beveiliging van gegevens in de volle breedte. U vindt hier alles over onder andere de privacyregelgeving en die van de bescherming van data, cybercrime, identificatie, datalekken, emerging technologies en alle andere issues die zich afspelen binnen het domein van de privacy en beveiliging van data. Privacyweb biedt u juridische en praktische vakinformatie die voor de uitvoering van uw dagelijkse werkzaamheden relevant is.

Privacyweb geeft u toegang tot:

  1. Altijd het actuele nieuws op het gebied van het gehele domein van beveiliging van data. Wekelijks houden wij u door middel van onze nieuwsbrief op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen, relevante overheidsinformatie en nieuwe jurisprudentie.
  2. Relevante dossiers, alles gepresenteerd in overzichtelijke en gebruiksvriendelijke pagina’s.
  3. Alle actuele en relevante wet- en regelgeving, kamerstukken, actualiteiten, F.A.Q’s, samenvattingen van gerechtelijke uitspraken, checklists, formulieren, tabellen, voorbeeldbrieven, ondersteunende foto’s en tekeningen worden op overzichtelijke wijze gepresenteerd.
  4. Zoekt u op onderwerp, dan worden ook andere gerelateerde nieuwsfeiten, documenten, jurisprudentie e.d. voor u klaargezet.

Privacyweb is een initiatief van Berghauser Pont.
Andere kennisportals van Berghauser Pont zijn Omgevingsweb en Sociaalweb.

Wilt u met de redactie van Privacyweb in contact komen? Klik dan hier om een e-mailbericht te versturen.

Berghauser Pont en haar kennisportals

Omgevingsweb wil een bijdrage leveren aan de uitwisseling van kennis en ideeën over een duurzame, inclusieve en leefbare samenleving. Steden raken steeds voller: meer bewoners, meer verkeer en meer toerisme. Tegelijkertijd is er in veel regio’s sprake van krimp en leegstand. Vaststaat dat onze leefomgeving de komende jaren verder zal transformeren als gevolg van het klimaatakkoord van Parijs, de verdere uitrol van de energietransitie, het hergebruik van afval en andere materialen in een circulaire economie, en door verdergaande technologische ontwikkeling. Uiteindelijk is het doel een leefbare omgeving te creëren, zowel in de stad als daarbuiten, die rekening houdt met al haar inwoners.

Op 1 januari 2021 heeft Berghauser Pont Klimaatweb gelanceerd. Met deze nieuwe kennisportal ambiëren wij een bijdrage te leveren aan het streven naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Met de nog lange weg te gaan om niet alleen de broeikasgassen af te vangen en de uitstoot te verminderen, maar tevens om onze consumptiepatronen te veranderen en een circulaire samenleving en economie op gang te brengen, achten wij het hoog tijd dat er een plek kwam om alle informatie over deze belangrijke ontwikkelingen bij elkaar te zetten. Alle aspecten en sectoren die een rol spelen binnen deze transitie komen aan de orde; van klimaatverandering en duurzame energie tot mobiliteit, circulariteit, consumptie, industrie, gebouwde omgeving en landbouw.

Zorg & Sociaalweb ambieert een bijdrage leveren aan de discussie rondom een inclusieve samenleving en positieve gezondheidszorg. Een gelijke verdeling van lasten, deelname van zo veel mogelijk mensen aan de arbeidsmarkt, ook die met een beperking, kwetsbare jongeren en een steeds ouder wordende bevolking vragen om een ingrijpende aanpassing van de manier waarop we leven en wonen. Almaar groeiende zorgkosten vragen om een aanpassing van ons zorgstelsel waarbij kwalen in een eerder stadium worden verholpen en meer gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën als blockchain, robotisering en machine learning.