Stand van zaken e-health 2020

14-12-2020

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een rapport gepubliceerd over de stand van zaken rond e-health (digitale zorg) in 2020.

In 2020 is, op verzoek van VWS, een plan van aanpak geschreven voor de opzet en invulling van een nieuwe E-healthmonitor, volgens het door het RIVM opgeleverde advies ‘Verkenning e-healthmonitor: de digitale transitie in de zorg in beeld’.3 Vanaf 2021 gaan RIVM, Nivel, en NeLL samen met andere partners werken aan een nieuwe E-healthmonitor waarin door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek een integraal beeld van e-health in Nederland gegeven kan worden.

Deze factsheet toont een overzicht van reeds beschikbare cijfers en initiatieven over e-health van vóór de COVID-19 pandemie en de eerste inzichten van tijdens de pandemie. Voor de factsheet is gebruik gemaakt van reeds beschikbare data zoals van Vektis en CBS. Tot slot is dankbaar gebruikt gemaakt van recent verworven inzichten in e-healthgebruik door de Patiëntenfederatie, het Nivel, Pharos, Utrechtzorg, Twiin, VIPP en MedMij. Deze factsheet voorziet hiermee in data die aanvullend is op data die de e-healthmonitor van Nictiz en Nivel in 2019 presenteerde.

Rapport: Stand van zaken e-health 2020

Zie ook: E-healthmonitor 2021-2023


bron: Rijksoverheid

Van onze partners

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

→ Lees meer

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

→ Lees meer

Privacy in de zorg

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer