Risicorapportage Cyberveiligheid Economie 2018

15-10-2018

Met de digitalisering van de samenleving neemt ook het economische belang van cyberveiligheid toe. Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J en V) schrijft het Centraal Planbureau daarom sinds 2016 jaarlijks een Risicorapportage Cyberveiligheid Economie (RCE). Het doel van deze rapportage is om de belangrijkste risico’s voor de economie in kaart te brengen.

Dit zijn de hoofdpunten van de RCE 2018:

  1. Cybercriminaliteit leidt tot economische schade voor zowel bedrijven als huishoudens.
  2. Cyberveiligheid is een continue wapenwedloop waarbij Nederland in internationaal perspectief voorop loopt.
  3. Vooral MKB en thuisgebruikers lopen vermijdbare risico’s.
  4. De voorspelde tekorten aan ICT’ers vallen lager uit door een sterke toename van het aanbod.
  5. Delen van aanvalsdata zorgt voor snellere en betere DDoS-mitigatie.

Klik op onderstaande link om de publicatie te bekijken.

→ Download

Van onze partners

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

→ Lees meer

Mindset van een hacker

→ Lees meer

Inkoop Software (diensten)

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer