Rapport: Veranderen voor vertrouwen. Lenen, sparen en betalen in het datatijdperk

28-01-2020

De Nederlandsche Bank heeft een rapport gepubliceerd over de stand van zaken binnen de bancaire sector en mogelijke toekomstscenario's waarin data een grote rol gaan spelen.

Het ecosysteem van bancaire diensten verandert de komende jaren ingrijpend door een aantal trends. In alle toekomstbeelden zijn onderstaande centrale thema’s van belang, met bijbehorende beleidsconclusies.

  1. Toename datagebruik biedt kansen, maar vraagt om prioriteit voor zorgvuldige databescherming, adequate benutting en kwaliteit van data. Dit is nodig voor vertrouwen in de financiële sector en voor toekomstbestendige instellingen. In het toezicht gaat DNB instellingen meer aanspreken op de kwaliteit en toekomstbestendigheid van hun datahuishouding.
  2. Wijzigende (markt-)verhoudingen versterken het belang van aandacht van toezichthouders voor activiteiten naast entiteiten. Eisen in het lopend toezicht en ten aanzien van vergunningen dienen gelijke tred te houden met veranderende marktomstandigheden.
  3. Naarmate financiële diensten door digitalisering en "EU-passporting" steeds grensoverschrijdender worden, ligt verdere versterking van Europees toezicht en resolutie voor de hand. Dit vermindert risico’s van beleidsconcurrentie en toezichtarbitrage en kan beter tegenwicht bieden aan mondiaal opererende grote spelers.
  4. Sectorbrede samenwerking is nodig voor het efficiënt borgen van publieke belangen ten aanzien van de bestrijding van financieeleconomische criminaliteit, beschikbaarheid van dienstverlening en verduurzaming. DNB faciliteert het overleg hiervoor.

Rapport: Veranderen voor vertrouwen. Lenen, sparen en betalen in het datatijdperk


Deze publicatie is ook te vinden in de dossiers PSD2 en Big Data

Van onze partners

Masterclass Privacy: the next step

→ Lees meer

Incompanymogelijkheden

Privacyweb biedt ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als incompanyworkshop/cursus te organiseren, in samenwerking met de deskundige docenten van de Berghauser Pont Academy.
Hierbij staat de kennisbehoefte van uw medewerkers centraal. U krijgt een uniek programma toegespitst op uw wensen.
Lees meer

Wilt u snel antwoord op uw vraag?
Hanna Rab (junior uitgever) informeert u graag over de mogelijkheden. Zij is te bereiken via tel. 020 - 8200 908 en e-mail hanna@berghauserpont.nl.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer