Rapport 'Nederland Digitaal - De Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven'

20-02-2019

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft deze week het rapport 'Nederland Digitaal - De Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven' gepubliceerd. In het rapport wordt de visie van het kabinet op het gebied van datadeling tussen bedrijven uiteengezet.

Data zijn steeds belangrijker in de economie en maatschappij. Niet alleen grote technologiebedrijven als Google en Facebook benutten data. Ook Nederlandse
(mkb-)ondernemers en consumenten profiteren van de economische en maatschappelijke kansen die data bieden. Denk aan aardappelboeren die hun opbrengsten verhogen door gegevens over hun grond en gewassen te monitoren, aan artsen die betere diagnoses stellen en aan fabrikanten van auto’s die eerder constateren of een auto iets mankeert.

Belangrijk hierbij is de mogelijkheid tot datadeling tussen bedrijven. Deze datadeling is cruciaal om de kansen van data voor Nederland te verzilveren. Als een aardappelboer data van veel meer boeren kan gebruiken, kan hij zijn bedrijfsprocessen verbeteren. Als patiëntgegevens van meerdere zorginstanties gebruikt kunnen worden, kunnen artsen betere diagnoses stellen en hoeven patiënten minder formulieren in te vullen. En als ook bijvoorbeeld reparateurs, de wegenwacht en verzekeraars toegang hebben tot data uit autovoertuigen kunnen ook zij hun diensten verbeteren op basis van die data. Tegelijk moet datadeling absoluut verantwoord gebeuren – met respect voor de rechten en legitieme belangen van alle betrokken partijen, bijvoorbeeld op het vlak van privacy, autonomie en vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

De overheid heeft – zowel binnen Nederland als daarbuiten – een belangrijke rol bij datadeling tussen bedrijven. Ten eerste kan de overheid deling en hergebruik van data bevorderen bij marktfalen: als marktpartijen kansrijke datadeling onderling niet zelf weten te organiseren of als dominante aanbieders of platformen met unieke toegang tot bepaalde data deze data niet willen delen met andere partijen. Ten tweede heeft de overheid een rol bij het beperken van de risico’s op vlakken als privacy en cybersecurity, zoals het schandaal met gegevens over Facebook-gebruikers in bezit van het analysebureau Cambridge Analytica laat zien, en bijvoorbeeld als het gaat om vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

De visie is aangekondigd in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en komt tegemoet aan de breed gevoelde wens om duidelijkheid over de rol van de Nederlandse overheid op de korte en lange termijn bij de (verantwoorde) bevordering van datadeling tussen bedrijven.

Klik op onderstaande link om het rapport Nederland Digitaal - De Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven te bekijken.

bron: Rijksoverheid

Bijlage: Kamerbrief - De Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven

→ Download

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer