Rapport: Informatie-uitwisseling landelijk dekkend stelsel cybersecurity

18-11-2020

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum heeft in opdracht van het ministerie van Justitie en Defensie een rapport gepubliceerd met aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) van cybersecurity samenwerkingsverbanden.

In de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’ van 20 maart 2020 en de beleidsreactie op het CSBN 2020 heeft minister Grapperhaus de Kamer toegezegd om onder andere de huidige wettelijke taken en bevoegdheden in kaart te brengen om informatie te delen tussen Rijksoverheid en vitale en niet-vitale organisaties. Uit deze verkenning zou moeten blijken of er voldoende bevoegdheden bestaan om effectief informatie te delen tussen deze organisaties. De minister zal de Kamer begin 2021 informeren over de uitkomsten van de verkenning en een beleidsreactie geven op het het rapport.

Rapport: Informatie-uitwisseling landelijk dekkend stelsel cybersecurity


bron: Rijksoverheid

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer