Rapport: Hoe veilig gedragen wij ons online?

15-01-2020

De Haagse Hogeschool deed in opdracht van het WODC onderzoek naar hoe burgers zich online gedragen en hoe zij zich beter kunnen weren tegen cybercriminaliteit. Wat blijkt: mensen geven vaak aan dat ze relatief veilig gebruik maken van het internet, maar het feitelijke gedrag is vaak anders. Dat inzicht geeft nieuwe handvatten voor interventies.

Serieus probleem

Rutger Leukfeldt, lector Cyber Security in het mkb en één van de onderzoekers: “Dit onderzoek is vooral een verkenning geweest van hoe (on)veilig mensen zich gedragen. Het blijkt dat dat daar wel een serieus probleem is. Verder hebben we een doorkijkje gemaakt naar wat voor interventies mogelijk zijn.” Met een vragenlijst werd gekeken naar het online gedrag van ongeveer 2.500 personen. Dit was deels zelfrapportage: mensen die zelf aangeven hoe hun gedrag is in bepaalde situaties. In het andere deel van het onderzoek werden cyberrisico-situaties opgenomen waarmee het daadwerkelijke gedrag getest werd. Er blijkt een groot verschil tussen zelf-gerapporteerd gedrag en feitelijke gedrag te zijn. Oftewel: Mensen geven vaak aan dat ze relatief veilig gebruik maken van het internet, maar het feitelijke gedrag is vaak anders. Nog steeds gebruiken heel veel mensen een zwak wachtwoord, downloaden onveilige software, open hyperlinks in onveilige mails, of delen persoonlijke gegevens.

Interventies

Maar hoe is dit nu tegen te gaan? Alhoewel het onderzoek handvatten biedt voorinterventies, is het bevorderen van veilig cybergedrag erg lastig. Gedrag is erg persoonlijk, en passende interventies zijn dus ook voor iedere persoon anders. Het aanpassen van de techniek waarmee mensen online activiteiten uitvoeren en daarmee veiliger gedrag beter mogelijk maken, lijkt een logischer optie. De aankomende tijd labs opgezet waarin kan worden geëxperimenteerd met veilig online gedrag. In 2020 komt er een vervolg op het onderzoek.

Rapport: Hoe veilig gedragen wij ons online?
Samenvatting rapport: Hoe veilig gedragen wij ons online?


bron: Digitale overheid, WODC

Deze publicatie is ook te vinden in het dossier Informatiebeveiliging

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer