Rapport 'Defensie Cyber Strategie'

21-11-2018

Ons land moet op Defensie kunnen rekenen als het erop aankomt. Optreden tegen ernstige digitale bedreigingen van onze veiligheid, in nationaal en in internationaal verband, hoort daarbij.

Met de verslechtering van de internationale veiligheidssituatie en de verscherping van geopolitieke belangentegenstellingen is de bijdrage die Defensie aan onze digitale veiligheid levert des te belangrijker geworden. Het Cyber Security Beeld Nederland 2018 maakt duidelijk dat de grootste digitale bedreiging van onze nationale
veiligheid uitgaat van staten. Dit heeft onmiskenbaar gevolgen voor de bijdrage die van Defensie wordt verwacht bij het tegengaan van die dreiging. Bovendien moet ons steeds meer gedigitaliseerde land zijn voorbereid op geavanceerde digitale dreigingen in het geval van een onverhoopt militair conflict. Defensie heeft hierin een
verantwoordelijkheid te nemen, zowel in nationaal verband als in de NAVO.

Deze Defensie Cyber Strategie is opgesteld binnen de kaders van de Defensienota, de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (GBVS) en de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA) en draagt bij aan de uitvoering van deze strategieën. Zij bouwt voort op de basis die na het verschijnen van de eerste Defensie Cyber Strategie in 2012 is gelegd met de oprichting van het Defensie Cyber Commando (DCC) en de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) van de AIVD en de MIVD en de versterking van het Defensie Computer Emergency Response Team (DefCERT) en de Koninklijke Marechaussee. Er zijn sinds 2012 veel stappen gezet. Het is nu tijd om te versnellen en te verbinden. De cyberintensivering uit het regeerakkoord, oplopend tot 20 miljoen euro structureel vanaf 2021, maakt dit mogelijk.

Klik op onderstaande link om het rapport Defensie Cyber Strategie te bekijken.

bron: Defensie

→ Download

Van onze partners

Mindset van een hacker

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer