Meting vve 2019

29-02-2020

De inspectie heeft de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in beeld gebracht. Vve is bedoeld om kinderen met een risico op ontwikkelingsachterstanden een goed start te geven in groep 3.

Gemeten met de standaarden uit het waarderingskader van de inspectie is de kwaliteit van vve op het eerste gezicht op orde. Er zijn echter onderliggende kwaliteitsaspecten die onvoldoende zijn. Deze zijn vooral belangrijk voor de proceskwaliteit van vve. Vooral in educatieve kwaliteit is ruimte voor verbetering. Tevens zien we grote verschillen tussen vve-locaties.

Het rapport ‘Kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in Nederland. Rapport meting vve 2019.’ is tegelijk met een rapport over de Lokale Educatieve Agenda en over een herijking van het toezicht vve en kinderopvang openbaar gemaakt. De inspectie pleit naar aanleiding van deze rapporten voor meer aandacht voor het inlopen en voorkomen van onderwijsachterstanden.

[1] Kwaliteit vve educatie Nederland 2019
[2] Technische rapportage meting vve 2019


bron: Inspectie van het Onderwijs

Van onze partners

Financieel toezicht in vogelvlucht

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer