Jaarverslag dekenberaad: grote stappen vooruit in toezicht op de advocatuur

16-06-2020

In 2019 zijn grote stappen gezet in een onafhankelijk, transparant en eenduidig toezicht op de advocatuur. Dat blijkt uit het jaarverslag van het dekenberaad waarin de elf dekens gezamenlijk verslag doen en verantwoording afleggen over het afgelopen jaar.

Highlights uit 2019

Enkele highlights uit het afgelopen jaar:
- de verdere uitrol van de kengetallen, waardoor nog betere financiële monitoring en risicogestuurd toezicht mogelijk was;
- de verdere uitbouw van het Wwft-toezicht, mede in het licht van de internationale evaluatie (FATF) in het voorjaar van 2021;
- de oprichting van de unit DTA (dekenaal toezicht advocatuur) ter ondersteuning van (de voorzitters van) het dekenberaad.

Voornemens voor 2020

Ook in 2020 blijven de dekens de financiële positie van kantoren en eenmanskantoren met extra kwetsbaarheid als speerpunten bij het financieel toezicht hanteren. Deze focus is ook van belang bij adequaat toezicht op de naleving van de Wwft. In alle arrondissementen worden de financiële kengetallen digitaal opgevraagd en waar mogelijk verder verbreed en verfijnd. Gezien alle recente ontwikkelingen in (de wetgeving rond) het toezicht op de Wwft, besteden de dekens in 2020 extra aandacht aan de herkomst van door advocaten van cliënten ontvangen gelden. Daarnaast wordt naar aanleiding van de ingevulde CCV een nadere uitvraag gedaan bij kantoren die Wwft-zaken doen.

Bekijk: Jaarverslag dekenberaad 2019
Bijlage: Cijfers jaarverslag dekenberaad 2019


bron: Nederlandse Orde van Advocaten

Van onze partners

Toezicht en handhaving door AFM en DNB

→ Lees meer

Financieel toezicht in vogelvlucht

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer