Informatiestandaarden: basis voor gegevensuitwisseling in de zorg

17-09-2020

De nieuwe versie van de Basisgegevensset Zorg bevat aanpassingen die voortkomen uit wensen en ervaringen van zorgpartijen. De BgZ bestaat uit de gegevens die voor zorgbreed gebruik nodig zijn en daarmee de continuïteit van zorg garanderen. Nictiz ontwikkelt in samenwerking met zorgprofessionals de BgZ en beheert de set.

Om te komen tot een duurzaam informatiestelsel in de zorg, gebaseerd op lange termijn oplossingen, is het van groot belang dat er samenhang is in de oplossingen die worden nagestreefd. Informatiestandaarden spelen daarbij een belangrijke rol. Dit document maakt duidelijk wat informatiestandaarden zijn, waarom ze nodig zijn en op welke manier ze bijdragen aan de noodzakelijke zorgbrede samenhang bij de ontwikkeling en implementatie van oplossingen voor gegevensuitwisseling in de zorg.

Bekijk: Informatiestandaarden Basis voor gegevensuitwisseling in de zorg


bron: Nictiz

Van onze partners

Cursus: werken aan een privacybewuste organisatie

→ Lees meer

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

→ Lees meer

Privacy in de zorg

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer