‘Handreiking interoperabiliteit tussen zorginstellingen’ en ‘Nationale XDS-metadataset’ nu definitief beschikbaar

21-11-2019

Het delen van informatie tussen zorginstellingen is noodzakelijk om te kunnen beschikken over de juiste informatie op de juist plaats en de juiste tijd, in een veilige en betrouwbare omgeving. In veel regio’s wordt gewerkt aan de realisatie van XDS-infrastructuren en in een aantal daarvan is zo’n infrastructuur al aanwezig. Maar de zorg beperkt zich niet tot regiogrenzen, waardoor ook de behoefte ontstaat om XDS-infrastructuren onderling te verbinden. Dit lukt alleen als er bij de inrichting van de afzonderlijke XDS ‘Affinity Domains’ afspraken worden gemaakt op alle lagen van interoperabiliteit, van bestuur tot techniek.

De nieuwe versie van de ‘Handreiking interoperabiliteit tussen zorginstellingen’ is opgesteld op initiatief van Regionale Samenwerkings Organisatie Nederland (RSO Nederland) met medewerking van Nictiz. Het gaat om een herziene en aangevulde versie van de Handreiking uit 2015. Naast afspraken, tips, voorbeeldbestanden en inrichtingsprincipes op alle lagen van interoperabiliteit, bevat de Handreiking nu ook een normenkader. Hierin staat waaraan XDS-infrastructuren moeten voldoen om veilige, betrouwbare en interoperabele uitwisseling van medische beelden en documenten te waarborgen. Met dit document en de Nationale XDS-metadataset van Nictiz, wordt de basis gelegd voor een landelijk dekkende infrastructuur voor het uitwisselen van beelden en documenten.
Voor meer informatie over de Nationale XDS-metadataset kunt u contact opnemen met Vincent Pelt.

Klik hier om de Handreiking interoperabiliteit tussen zorginstellingen te downloaden.

Klik hier om de bijhorende bijlagen te downloaden.

Klik hier om de Nationale XDS-metadataset te downloaden.


bron: Nictiz

Van onze partners

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

Met deze driedaagse opleiding wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

→ Lees meer

Privacy in het sociaal domein

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer