Handreiking Functionaris voor gegevensbescherming po/vo

21-03-2018

De PO-Raad, VO-raad en Kennisnet hebben een handreiking ontwikkeld voor scholen in het funderend onderwijs over het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG).

De handreiking Functionaris voor gegevensbescherming po/vo gaat in op de verplichting voor het primaire onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs om informatiebeveiliging en privacy (IPA) voor hun organisaties te regelen. Het toewijzen van een functionaris gegevensbescherming is onderdeel van deze verplichting. De functionaris bekommert zich over de privacy van leraren en leerlingen door het schoolbestuur te adviseren en toezicht te houden op het beleid rondom gegevensbescherming.

De handreiking biedt schoolbesturen uitleg en advies over het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming, hoe dit is te bewerkstelligen (wijs je intern een medewerker aan of huur je een externe functionaris in?) en wat zijn/haar taken en bevoegdheden zijn. Tevens bevat de handreiking juridische onderbouwing over de verplichting en een voorbeeld-vacaturetekst voor de functie.

Klik op onderstaande link om de handreiking Functionaris voor gegevensbescherming po/vo te bekijken.

→ Download

Van onze partners

Handboek DPIA's

→ Lees meer

Inzage- en verwijderingsverzoeken onder de AVG

→ Lees meer

Datalekken voor bedrijfsjuristen

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer