Governance bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs

29-02-2020

In dit themarapport beschrijven we de bevindingen van het onderzoek naar het samenspel tussen bestuur en intern toezicht binnen samenwerkingsverbanden. De uitkomst van het onderzoek toont aan dat de governance van samenwerkingsverbanden met een intern toezichthoudend orgaan met alleen externe leden het best functioneert.

Interne toezichthouders bestaande uit externe leden hebben de governance in structuur én cultuur goed geregeld en hebben tevens sterke autonome bestuurders binnen het samenwerkingsverband.

Het rapport ‘Governance bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs’ biedt aanknopingspunten voor samenwerkingsverbanden om hun governance onder de loep te nemen en dit waar mogelijk verder te verbeteren.

themarapport: Governance bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs


bron: Inspectie van het Onderwijs

Van onze partners

Financieel toezicht in vogelvlucht

→ Lees meer

Toezicht en handhaving door AFM en DNB

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer