Flitspeiling digitalisering MKB

09-04-2020

In opdracht van het ministerie van EZK heeft onderzoeksbureau Kantar een flitspeiling uitgevoerd om inzicht te krijgen in de houding van MKB-ondernemers ten aanzien van nieuwe digitale technologieën. In dit rapport worden de uitkomsten van deze peiling gepresenteerd.

Achtergrond en doel van het onderzoek

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert van 16 tot en met 19 maart 2020 de Conferentie Nederland Digitaal*. Voor die conferentie wil EZK inzicht krijgen in de houding van MKB-ondernemers ten aanzien van nieuwe digitale technologieën.

Ter voorbereiding op deze conferentie heeft Kantar een flitspeiling uitgevoerd onder MKB bedrijven. Het onderzoek stelt zich ten doel om inzicht te krijgen in:

  • De houding van MKB ondernemers ten aanzien van nieuwe digitale technologieën;
  • De kansen en belemmeringen die MKB ondernemers ten aanzien van nieuwe digitale technologieën ervaren. De peiling is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

In dit rapport worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd.

Primaire associaties met digitalisering gaan vaak over vervanging van werken op papier naar digitaal werken en over digitaal communiceren.

  • De helft van de MKB ondernemers ziet digitalisering als een kans voor het eigen bedrijf.
  • Driekwart van de MKB bedrijven past digitalisering toe bij de administratie.
  • Digitale administratie vormt verreweg de meest genoemde toepassing, maar een derde noemt ook reservering van diensten en online verkoop.
  • De belangrijkste voordelen van digitalisering binnen ondernemingen zijn een ‘eenvoudigere administratie’, ‘efficiënter werken’ en ‘met de tijd meegaan’.
  • De belangrijkste belemmeringen om niet te investeren in digitale technologieën zijn het gebrek aan meerwaarde en de kosten.
  • Ongeveer een derde (34%) van de ondernemers geeft aan dat zij geen belemmering om te investering ervaren.
  • MKB ondernemers hebben vooral kennis in de vorm van voorlichting, ondersteuning door trainingen en gekwalificeerd personeel nodig om de digitalisering binnen hun organisatie te realiseren.
  • Up-to-date blijven, opleidingen voor het personeel en ruimte om te experimenteren zijn belangrijkste aandachtspunten om klaar te zijn voor de digitale toekomst.

Bekijk het rapport: Flitspeiling digitalisering MKB


Deze publicatie is ook te vinden in het dossier Digitale transformatie

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer