Casuïstiek gegevensbescherming gemeenteraad

09-07-2019

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) van kracht geworden. De AVG heeft de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. De AVG is een Europese Verordening en heeft dus rechtstreekse werking in Nederland. Dat betekent dat de AVG niet in nationale wetgeving hoeft te worden omgezet. De inwerkingtreding van de AVG heeft gevolgen voor de inrichting van gemeentelijke systemen en processen.

De gemeenteraad is als bestuursorgaan een verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 4 lid 7 AVG. Dit betekent dat de gemeenteraad moet kunnen aantonen dat de verwerkingen die hij doet, voldoen aan de AVG. Daarnaast dient de raad onder andere een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden, technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen en zal de raad wanneer er persoonsgegevens verstrekt worden aan andere partijen specifieke afspraken moeten maken .

Bekijk hier het document 'Casuïstiek gegevensbescherming gemeenteraad'


Deze pulicatie is ook te vinden in het dossier AVG

bron: Informatiebeveiligingsdienst

Van onze partners

Privacy op de werkvloer

→ Lees meer

Datalekken voor bedrijfsjuristen

→ Lees meer

Masterclasses griffiers

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer