Nieuwe Europese wetgeving voor consumenten moet massaclaims mogelijk maken

13-04-2018

Zijpp, Michiel van der

De Europese Commissie komt met een wetsvoorstel dat het voor EU-burgers mogelijk maakt om collectief een schadevergoeding te kunnen eisen. Daarnaast stelt de Commissie een aantal veranderingen voor om online winkelen transparanter te maken. Het herroepingsrecht voor consumenten moet bijvoorbeeld straks ook gelden voor online diensten waarbij betaald wordt met data.

Allereerst de massaclaims door consumenten. In sommige lidstaten is het al mogelijk om als groep consumenten een claim in te dienen bij de rechter. Met de nieuwe wet moet voor de hele EU dezelfde regels gaan gelden. De aanleiding is het dieselschandaal van Volkswagen waarbij met software in auto’s werd gesjoemeld zodat werd voldaan aan strenge milieueisen voor dieselmotoren. Om Amerikaanse massaclaimpraktijken te voorkomen wordt deze procedure uitsluitend opengesteld voor non-profitorganisaties die consumenten vertegenwoordigen en niet voor advocatenkantoren.

Ten tweede wil de Commissie de individuele rechten van Europese consumenten online verbeteren. Zo moet het voor consumenten duidelijk worden of ze bij gebruik van een webshop te maken hebben met een professionele handelaar of een particulier zodat een koper beter kan inschatten of hij onder het consumentenrecht valt. Het herroepingsrecht, waarbij consumenten veertien dagen de tijd hebben om een overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren, gaat ook gelden voor ‘gratis’ online diensten waarbij gebruikers persoonlijke data afstaan. Iemand die een account aanmaakt op Facebook heeft dan veertien dagen de tijd om zich te bedenken zonder dat zijn data wordt doorverkocht. Verder moeten zoekmachines gaan vermelden of voor een bepaald zoekresultaat is betaald door een bedrijf.

Met een nieuwe Europese wet gaan dezelfde regels voor alle lidstaten gelden. Consumentenorganisaties in Europa missen volgens de Commissie momenteel de slagkracht om overtredingen van consumentenrecht te bestraffen. In het voorstel kunnen boetes worden opgelegd tot maximaal 4 procent van de jaaromzet van een bedrijf dat overtredingen begaat.

Het voorstel van de Commissie is hier te lezen en moet nog langs het Europees parlement en de Europese Raad.

Meer artikelen van SOLV Advocaten

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer