Eerste tussenrapport over digitaal vergaderen en besluiten

25-05-2020

Gemeenteraden, Provinciale Staten en Waterschapsbesturen zijn er goed in geslaagd om in korte tijd om te schakelen naar digitaal vergaderen. Sinds de invoering van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming heeft 88% van de gemeenteraden digitaal vergaderd.

Dit blijkt uit het eerste tussenrapport van de Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming.

Hoofdvraag voor de commissie

De Evaluatiecommissie wil deze hoofdvraag beantwoorden: 'Hoe is de invoering en het gebruik van de wet verlopen, in het bijzonder voor wat betreft het feitelijk gebruik en de praktische uitvoering ervan, de cybersecurity-aspecten van de gebruikte voorzieningen, de omgang met juridische kaders en vereisten, en de invloed op de politiek-bestuurlijke verhoudingen?'

Geen grote problemen

De commissie concludeert onder meer dat (op enkele incidenten na) de meeste vergaderingen zonder grote problemen verlopen. En in het algemeen worden de noodzakelijke besluiten op een adequate en geldige wijze genomen, stelt de commissie verder vast.

Geen goed systeem voor langere termijn beschikbaar

De commissie constateert wel dat een belangrijk obstakel voor volksvertegenwoordigers en voorzitters is dat er geen goed digitaal vergadersysteem beschikbaar is dat:

  1. in staat is met hogere snelheid te schakelen bij het opnemen van de presentie of bij een hoofdelijke stemming
  2. in staat is om alle volksvertegenwoordigers gelijktijdig in beeld te brengen

'Een dergelijk vergadersysteem is een vereiste als het digitaal vergaderen en besluiten nodig blijft de komende tijd, of als het een structurele mogelijkheid wordt in de toekomst', stelt de commissie.


Dit nieuwsbericht is ook te vinden in het dossier Digitale transformatie

bron: VNG

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer