Betere gegevensuitwisseling in de strijd tegen corona

09-04-2020

Voor een goede en snelle behandeling op de huisartsenpost en spoedeisende hulp is het van groot belang dat artsen over relevante medische gegevens beschikken van patiënten. Dat is altijd zo, maar nu extra belangrijk in deze coronacrisis. Minister De Jonge stemt daarom in met tijdelijke inzage in medische gegevens door huisartsen en spoedeisende hulp artsen van díe patiënten die daar nog geen expliciete toestemming voor hebben gegeven: de ‘Corona-opt-in’.

Via het Landelijk Schakel Punt (LSP) zijn medische gegevens van ongeveer acht miljoen Nederlanders beschikbaar op de huisartsenpost (HAP). Zij hebben hier expliciet toestemming voor gegeven. Dit houdt in dat als deze patiënten aankloppen bij de HAP, de dienstdoende artsen kennis mogen nemen van hun medische gegevens en deze gegevens kunnen gebruiken in (het bepalen van) de behandeling. Een klein deel van de Nederlanders heeft hiervoor expliciet toestemming geweigerd, maar een veel groter deel heeft nog geen keuze gemaakt. Deze laatste groep patiënten heeft mogelijk geen bezwaar tegen het delen van gegevens in geval van nood, maar staat wel zo te boek. Met de huidige toeloop van corona-patiënten zorgt dit voor opstoppingen bij de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Veel tijd gaat verloren aan het bevragen van patiënten en achterhalen van hun medische geschiedenis en medicijngebruik. Dit staat de kwaliteit en effectiviteit van de zorgverlening in de weg.

Verbetering huidige situatie

Om deze situatie te verbeteren, hebben LHV, NHG, InEen en de Patiëntenfederatie gepleit voor een ruimere beschikbaarheid van gegevens. Minister De Jonge geeft gehoor aan deze oproep en liet weten dat VWS, het OM, de IGJ en de AP hebben ingestemd met een tijdelijke maatregel: de ‘corona opt-in’. Deze ‘corona opt-in’ staat voor de duur van de coronacrisis toe, dat huisartsen speciaal voor dit doel delen van het medisch dossier van hun patiënten (de ‘professionele samenvatting’) beschikbaar stellen voor raadpleging daarvan via het LSP. Behalve de artsen op de HAP kunnen ook artsen op de SEH en in de speciale huisartsen coronaposten de gegevens bij de huisartsen raadplegen. Als de crisis voorbij is, wordt deze tijdelijke situatie weer genormaliseerd. De SEH heeft dan geen toegang meer en voor het beschikbaar stellen hebben huisartsen dan weer de uitdrukkelijke toestemming van hun patiënten nodig.

Ter plaatse toestemming vragen

Artsen op de HAP en SEH moeten de patiënten ter plaatse wel mondeling om toestemming vragen voor het mogen raadplegen van hun gegevens. Die patiënten mogen die toestemming voor raadpleging van hun medische gegevens ook weigeren. Bij patiënten die niet in staat zijn hun wil te uiten, mogen de artsen uitgaan van een veronderstelde toestemming om hen zo snel en adequaat mogelijk te helpen. Uiteraard kunnen de gegevens van patiënten die reeds eerder ‘nee’ hebben gezegd tegen uitwisseling van hun medische gegevens, niet worden geraadpleegd. En wie nog geen keuze heeft gemaakt en toch niet wil dat zijn gegevens op de HAP of SEH beschikbaar zijn, kan gebruik maken van de opt-out mogelijkheid door dat kenbaar te maken bij diens huisarts of het zelf te regelen via Volgjezorg.nl.

Met deze tijdelijke ‘Corona-opt-in’ hopen de zorgkoepels en minister De Jonge opstoppingen en tijdverlies te voorkomen en alle mensen met corona-verschijnselen, sneller en beter te kunnen helpen.


Dit nieuwsberichtt is ook te vinden in het dossier Coronavirus

bron: KNMG

Van onze partners

Privacy in de zorg

→ Lees meer

Opleiding Privacy in het sociaal domein - 3 daags

Met deze driedaagse opleiding wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer