Autoriteit Persoonsgegevens wil personeel volgend jaar verdubbelen

30-06-2020

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) komt handen tekort om al haar taken te vervullen. Ze heeft dan ook extra personeel nodig. De privacywaakhond wil in 2021 bijna twee keer zoveel mensen in dienst hebben als nu het geval is. Verhuizen naar een grotere locatie in Den Haag is dan ook noodzakelijk. Dat schrijft Richard Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op schriftelijke vragen van D66-Kamerlid Jessica van Eijs. Aanleiding voor de politica om haar vragenrecht uit te oefenen, was een artikel in het Financieele Dagblad. Daarin stond dat de AP gaat verhuizen om te kunnen uitbreiden.

Extra personeel

Dat de toezichthouder gaat verhuizen is op zich niet bijzonder: overheidsdiensten verhuizen voortdurend. De ene keer komen ze ruimte tekort, de andere keer betrekken ze een te groot kantoor. Het is een kwestie van het aantal medewerkers en het aantal vierkante meters dat een dienst nodig heeft om zijn taak uit te voeren.

Volgens het geciteerde krantenartikel wil de AP volgend jaar 270 medewerkers in dienst hebben. Dat zijn er fors meer dan de huidige 180 fte. Dat past niet in het Paleis van Justitie en de Bezuidenhoutseweg, de huidige panden. Daarom gaat de privacywaakhond volgend jaar verhuizen naar een gebouw aan de Lange Voorhout in Den Haag. Deze biedt ruimte voor maximaal 400 medewerkers. Van Eijs wil van de staatssecretaris horen waarom de AP zo’n groot pand betrekt gezien het aantal verwachte medewerkers.

Masterplannen

Staatssecretaris Knops schrijft dat de huisvestingsplannen voor de AP gebaseerd zijn op de door hem vastgestelde masterplannen. Daarin geven de verschillende rijksdiensten zelf aan waar zij behoefte aan hebben. De toezichthouder zegt dat ze volgend jaar 324 fte in dienst wil hebben. “Het uiteindelijke aantal medewerkers kan verschillen ten opzichte van het genoemde aantal fte”, zo zegt de staatssecretaris. Daarom loopt er nu een onderzoek met als vraag hoe de AP een evenwicht kan aanbrengen in taken en middelen. De uitkomsten worden later deze zomer verwacht.

Om het D66-Kamerlid gerust te stellen doet de staatssecretaris een belofte. “Als zou blijken dat AP niet het gehele pand nodig heeft, worden de resterende vierkante meters –conform de principes van het Rijkshuisvestingsstelsel– beschikbaar gesteld aan andere rijksdiensten.” De huidige huisvestingsnorm bedraagt 0,9 werkplek per fte. Wellicht krijgt de AP dus buren in het pand aan de Lange Voorhout.

Op de vraag of er ook andere locaties zijn overwogen, antwoordt de staatssecretaris ‘ja’. Bij de afweging voor de toekomstige werkplek is gekeken naar onder andere de omvang van het pand, de beschikbaarheid, moment van ingebruikname en locatie van andere overheidsinstellingen in de buurt van Den Haag Centraal Station. De staatssecretaris stelt dat een externe taxateur heeft vastgesteld dat het huurbedrag van het pand aan de Lange Voorhout marktconform is. “De tarieven die vervolgens worden doorberekend aan rijksdiensten zoals de AP, zijn vastgelegd in een vast tarief per regio en zijn voor alle Rijkskantoren in Den Haag gelijk”, aldus Knops.

Capaciteit

Begin dit jaar meldde de AP dat het aantal privacyklachten fors is toegenomen. Het afgelopen jaar dienden ruim 27.800 mensen een klacht in bij de privacywaakhond, wat neerkomt op een stijging van 79 procent ten opzichte van 2018. De toezichthouder sprak zijn zorgen uit over de explosieve toename. Tegelijkertijd zei bestuursvoorzitter Aleid Wolfsen dat de AP het aantal klachten alleen kan afhandelen als er voldoende capaciteit is. “Met het huidige aantal medewerkers kunnen wij de meeste klachten pas na zes maanden in behandeling nemen”, zo zei hij afgelopen februari.

AVG

Wolfsen is niet de enige die zijn zorgen uit over de huidige middelen. Eind april deden de makers van privacyvriendelijke webbrowser Brave met een noodoproep. Op basis van eigen onderzoek kwamen zij tot de conclusie dat Europese privacywaakhonden niet in staat zijn om de regels die in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn vastgelegd, te handhaven. Ze hebben te weinig financiële middelen om een vuist te vormen tegen ‘de grote jongens’ (techbedrijven) en onvoldoende gekwalificeerd personeel om zaken af te handelen.

Dat is volgens de onderzoekers een overtreding van artikel 52 van de AVG. Daarin staat dat lidstaten ervoor moeten zorgen “dat elke toezichthoudende autoriteit beschikt over de personele, technische en financiële middelen, en de bedrijfsruimten en infrastructuur die nodig zijn voor het effectief uitvoeren van haar taken en uitoefenen van haar bevoegdheden”. Daarom heeft de webbrowsermaker een klacht ingediend bij de Europese Commissie en haar verzocht om een procedure te starten tegen de lidstaten. Zo wil ze afdwingen dat de lidstaten het wetsartikel naleven.

“Robuuste handhaving is essentieel. AVG-handhavers moeten in staat zijn om grote techbedrijven op een gedegen manier te onderzoeken, en zonder angst voor beroep optreden. De nationale overheden van Europese lidstaten geven ze niet de middelen om dat te doen. Daarom moet de Europese Commissie zich ermee bemoeien”, aldus Brave.

Zie ook: Antwoord op vragen van het lid Van Eijs inzake 'Privacywaakhond AP verhuist naar historisch hart Den Haag om uit te kunnen breiden'


bron: VPN Gids

Van onze partners

Persoonsgegevens in faillissement

→ Lees meer

Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's

→ Lees meer

Datalekken voor bedrijfsjuristen

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer