Waar moet mijn innovatie aan voldoen volgens de Autoriteit Persoonsgegevens?

29-11-2019

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recentelijk kenbaar gemaakt op welke aandachtsgebieden zij zich in 2020-2023 zal richten. In dit blogartikel benoem ik de trends in de samenleving die een grote impact hebben op de toezichtstaak van de AP, de focusgebieden van de AP en waaraan jouw innovatie moet voldoen.

Trends in de samenleving met impact op de toezichtstaak van de Autoriteit Persoonsgegevens

De AP onderscheidt drie trends in de samenleving die een grote impact hebben op de toezichtstaak van de AP:

  1. De doorgroei van de datasamenleving: onze samenleving is op alle fronten datagerichter geworden. Er zijn meer data beschikbaar dan ooit tevoren en de data is tegelijkertijd diverser, specifieker en persoonlijker. Dataverwerking wordt gezien als businessmodel, ligt aan de kern van het rechtsbestel en kan zorgen marktconcentraties.
  2. Een toename van digitaal onrecht: de AP verwacht dat de digitalisering en de dataeconomie verder zal toenemen, met als gevolg digitaal onrecht. Voorbeelden hiervan zijn illegale datahandel, gebrekkige beveiliging, discriminatie en ondermijning van de democratische rechtsorde.
  3. Toename van privacybewustzijn: door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Richtlijn politie & justitie krijgen burgers steeds meer privacybewustzijn. Organisaties dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en burgers meer grip te geven over hun persoonsgegevens.

Focusgebieden van de AP

Gezien de omvang van de hierboven geconstateerde risico’s heeft de AP gekozen om haar risicogericht toezicht in de periode van 2020-2023 te richten op de volgende drie aandachtsgebieden:

  1. Datahandel: de AP zal zich allereerst richten op de ongeoorloofde doorverkoop van persoonsgegevens en diensten. Dergelijke data kunnen al snel worden gebruikt om klanten of burgers te beïnvloeden. Belangrijke aandachtsgebieden bij datahandel zijn volgens de AP toezicht op doorverkoop data, internet of things, profilering en behavioral advertising.
  2. Digitale overheid: de AP richt zijn toezicht daarna op ontwikkelingen op het gebied van digitale overheid. De overheid dient verantwoordelijk over te gaan tot digitalisering, meer concreet waar het gaat om databeveiliging, smart cities, samenwerkingsverbanden, verkiezingen en microtargeting.
  3. Artificiële Intelligentie (AI) & Algoritmes: tot slot zal de AP zich richten op het gebruik van algoritmes en AI, aangezien de inzet van deze middelen al snel risico’s en schadelijke effecten voor klanten en burgers kan opleveren.

Meer artikelen van Pels Rijcken

Dit artikel is ook te vinden in het dossier AVG

Van onze partners

Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's

→ Lees meer

AVG voor griffiers

→ Lees meer

Persoonsgegevens in faillissement

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer