Europese Commissie heeft Amazon in het vizier

05-01-2021

Micha Schimmel

Medio november kondigde Eurocommissaris Margrethe Vestager aan een onderzoek te zullen starten naar de e-commercepraktijken van webwinkelgigant Amazon. De Europese Commissie is niet blij met het feit dat Amazon tegelijkertijd aanbieder van een marktplaats, en ook verkoper op die marktplaats is, en vermoedt misbruik van die positie.

Statement of Objections

De Commissie heeft Amazon een zogenaamde Statement of Objections gestuurd. Daarin wordt Amazon verweten de data die het verkrijgt vanuit haar rol als aanbieder van een e-commerceplatform te gebruiken bij het aanbieden van eigen producten. De Commissie zegt hierover:

“The Commission’s preliminary view, outlined in its Statement of Objections, is that the use of non-public marketpace seller data allows Amazon to avoid the normal risks of retail competition and to leverage its dominance in the market for the provision of marketplace services in France and Germany – the biggest markets for Amazon in the EU.”

Misbruik van marktmacht

De Commissie is van mening dat de handelswijze van Amazon kwalificeert als misbruik van marktmacht. Dat is verboden op grond van artikel 102 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Het Statement of Objections is een eerste stap in een mededingingsonderzoek. Amazon kan zich vanzelfsprekend uitgebreid verweren tegen de stellingen van de Commissie en zal dat natuurlijk ook doen. In een eerste reactie heeft Amazon al gezegd dat zij het niet eens is met de stellingen van de Commissie en alles zal doen om ervoor te zorgen dat de Commissie “een juiste voorstelling van zaken heeft”.

Als de Commissie na grondig onderzoek tot de conclusie komt dat Amazon inderdaad misbruik van haar machtspositie heeft gemaakt, dan volgt waarschijnlijk een fikse boete.

Digital Markets Act

Ook als de Commissie tot de conclusie komt dat er in dit geval geen sprake is geweest van misbruik van marktmacht, is Amazon nog niet uit het Europese vizier. In december onthulde de Europese Commissie haar voorstel voor de Digital Markets Act: een nieuwe verordening die de enorme marktmacht van techreuzen zoals Amazon, maar ook Google, Facebook en Apple moet beteugelen.

Dit soort techreuzen hebben twintig jaar lang min of meer vrij spel gehad in Europa. Regelmatig werd er op grond van mededingingswetgeving of privacywetgeving opgetreden en volgde er een miljardenboete. Ondanks die boetes zijn de techreuzen zo groot geworden dat er van daadwerkelijke concurrentie nauwelijks nog sprake is. De techreuzen zijn gatekeepers geworden en dat is onwenselijk.

Tijd om de macht van gatekeepers aan banden te leggen dus. De Digital Markets Act zal onder meer een verbod bevatten voor gatekeepers om gegevens die zij in het kader van hun diensten verzameld hebben, te gebruiken om hun zakelijke gebruikers te beconcurreren. Linksom of rechtsom zal Amazon dus de eerder beschreven praktijken moeten beëindigen.

Verder zal de Digital Markets Act nog veel vergaande bevoegdheden creëren voor de Europese Commissie. Die krijgt namelijk handhavingsbevoegdheid, waaronder de bevoegdheid om ‘structural remedies’ te ondernemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het splitsen van WhatsApp, Instagram en Facebook.

Regulation begins in Europe

Het is duidelijk: de Europese Commissie laat eindelijk zijn tanden zien aan Silicon Valley. Onderaan de streep is het dus inderdaad waar: innovation may begin in the US, but regulation begins in the EU.


Meer artikelen van SOLV Advocaten

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer