Mag mijn zorgverlener mijn medische gegevens delen met een administratiekantoor of medical factoringbedrijf?

Antwoord

Heeft uw zorgaanbieder het innen van rekeningen overgedragen aan een administratiekantoor of medical factoringbedrijf? Dan mag uw zorgaanbieder díe medische gegevens verstrekken die het bedrijf nodig heeft om de verleende zorg in rekening te brengen.

Zorgaanbieders besteden hun factuurzaken vaak uit aan administratiekantoren of medical factoringbedrijven. Deze bedrijven versturen dan rekeningen namens de zorgaanbieders. Om dat goed te kunnen doen, hebben zij uw persoonsgegevens nodig.

Niet meer gegevens dan nodig

Een administratiekantoren en medical factoringbedrijf mag hierbij niet meer medische gegevens van u verwerken dan noodzakelijk is om een rekening te sturen aan uw zorgverzekeraar of aan u. Daarnaast hebben ze een geheimhoudingsplicht wanneer ze uw medische gegevens verwerken.

Let op gebruik BSN

Uw burgerservicenummer (BSN) is extra beschermd door de wet. Het is in de eerste plaats namelijk bedoeld voor het contact tussen burgers en de overheid.

Een administratiekantoor of medical factoringbedrijf mag uw BSN daarom alleen verwerken voor het versturen van zorgfacturen als deze aan te merken is als 'verwerker'.

Datum: 1 april 2020
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens