Hoe wordt CoronaMelder getest voordat deze beschikbaar wordt?

Antwoord

CoronaMelder wordt uitgebreid getest voor, tijdens en na de lancering. Zo controleert de overheid bijvoorbeeld of de app aan alle privacyeisen voldoet, of de app doet wat de overheid belooft en of de app gebruiksvriendelijk is.

De overheid test CoronaMelder op verschillende manieren:

 • Gebruikersgericht ontwerp
  Sinds de start van de ontwikkeling van CoronaMelder (half april 2020) vinden er wekelijks gebruikersonderzoeken plaats. Verschillende conceptversies van de app zijn op deze manier met meer dan 100 gebruikers uitgebreid getest. Zo willen we een gebruiksvriendelijke en toegankelijke app maken. Daarnaast hebben ook een aantal grotere, kwantitatieve onderzoeken plaatsgevonden. Al honderden Nederlanders hebben meegeholpen in de ontwikkeling van CoronaMelder.
 • Terugkerende testen
  Het bouwteam test CoronaMelder en de achterliggende systemen op een groot aantal momenten tijdens de bouw. Na lancering van CoronaMelder gaan ze hiermee door. Nu conceptversies van de app beschikbaar zijn, geeft het bouwteam steeds meer mensen toegang. Zij kunnen hun mening en waarnemingen direct met het bouwteam delen.
 • Technische test
  Op maandag 8 juni 2020 vond een technische test van CoronaMelder plaats het Nationaal Trainings Centrum (NTC) in Vught. Militairen hielpen bij het testen van de bluetooth-verbindingen en hoe goed de afstand en duur van een contact met een andere telefoon met CoronaMelder werden gemeten.
 • Grote gebruikerstest door Universiteit Twente
  26 en 29 juni 2020 testten 30 mensen, jong en oud, de hele cyclus van CoronaMelder: het downloaden ervan, het bijhouden van contacten, het melden van een besmetting met het coronavirus na een coronatest, enzovoorts. Deze gebruikerstest geldt als acceptatietest voor de veldtest die begin juli heeft plaatsgevonden. De test vindt plaats in samenwerking met Universiteit Twente.
  Bekijk de resultaten van gebruikerstesten met CoronaMelder.
 • Grootschalige veldtest
  In de periode van 1 tot en met 10 juli is in Twente een veldtest gehouden met maximaal 1500 mensen. Bekijk de resultaten van de veldtest met de CoronaMelder in Twente.
  Bij een andere veldtest hebben 500 mensen uit heel Nederland meegedaan. Zij hebben CoronaMelder een aantal dagen getest in de normale thuissituatie en op de eigen telefoon. Bekijk de resultaten van de tweede veldtest met de CoronaMelder.
 • Toegankelijkheidstests
  Een extern bureau heeft beoordeeld in hoeverre de bètaversie van de app voldoet aan de algemene standaarden en richtlijnen op het gebied van digitale toegankelijkheid voldoen (WCAG).
 • DPIA en penetratietest
  Er is een DPIA (data protection impact assessment) opgesteld en besproken met de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft het bouwteam een penetratietest laten uitvoeren.

Praktijktest

Vanaf 17 augustus wordt CoronaMelder in 5 GGD-regio’s in de praktijk getest. Tijdens deze test wordt gekeken of de nieuw ontwikkelde werkwijze ook in de praktijk uitvoerbaar is voor de GGD. Er wordt dan gekeken naar de werkinstructies, het trainingsmateriaal en de nieuwe werkprocessen. Dankzij deze test kan de landelijke uitrol naar de overige GGD-regio's soepeler verlopen.

Datum: 31 augustus 2020
Bron: Rijksoverheid