Digitale infrastructuursector gematigd positief over regeerakkoord

16-10-2017

Informatie Beveiligings Dienst (IBD)

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) is blij met de ‘digitale component’ in het nieuwe Regeerakkoord van kabinet-Rutte III. Er is aandacht voor innovatie en digitalisering, voor digitale vaardigheden in het onderwijs en er wordt stevig ingezet op cybersecurity. Ook wordt opnieuw kritisch gekeken naar de brede bevoegdheden van de inlichtingendiensten, de bewaarplicht en de inzet van hacking tools door de politie. Verder heeft de coalitie de ambitie om de Europese digitale koppositie vast te houden. Maar over de door de sector bepleitte investeringen in digitale innovaties en infrastructuur is weinig te vinden in de financiële uitwerking. Daardoor blijft het onduidelijk hoe die ambitie moet worden waargemaakt.

Aandacht voor digitale thema’s positieve wending, maar weinig is nog concreet

Michiel Steltman, directeur van DINL, ziet lichtpuntjes maar maakt zich ook zorgen. “Het is het eerste regeerakkoord waarin digitalisering in relatie tot maatschappelijke thema’s als zorg, defensie en onderwijs wordt genoemd. Dat is winst. Maar concrete maatregelen voor stimuleren van de digitale mainport ontbreken.“ DINL, de koepelorganisatie en spreekbuis van bedrijven en organisaties die acteren als facilitators van de online economie, bracht in 2014 de digitale mainport in kaart. Die nieuwe mainport is een economische motor die gezorgd heeft voor flinke groei van online bedrijvigheid in Nederland. Nederland heeft daarmee een sterke positie als “Digital gateway to Europe”, met datacenters en kantoren van grote merken waaronder die van Google, Microsoft en Facebook. Het CBS becijferde in 2016 dat de digitale mainport een bijdrage levert van 7,7% aan de economie en 4.4% van de werkgelegenheid.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over privacy, cybersecurity en data. Abonneer op onze gratis nieuwsbrief.

Abonneer