Zijn de zakelijke gegevens van medewerkers vertrouwelijk?

Antwoord

Art. 4 lid van de AVG bepaalt dat onder het begrip persoonsgegevens wordt begrepen: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Met dat laatste worden gegevens bedoeld die direct of indirect herleidbaar zijn naar een bepaald persoon. De AVG kent geen uitzondering voor zakelijke gegevens. Naam en zakelijk e-mailadres (indien daarin een naam is verwerkt) zijn dus ook persoonsgegevens in de zin van de AVG en bij het verwerken ervan moet de AVG in acht worden genomen.

Datum: 19 maart 2019
Bron: De Voort Advocaten