Wie heeft toegang tot mijn personeelsdossier?

Antwoord

Alleen personen zoals uw direct-leidinggevende of medewerkers van de afdeling Personeelszaken hebben toegang tot uw personeelsdossier. Maar alleen voor zover dit noodzakelijk is om hun werk goed te kunnen doen. Ook moeten zij voldoen aan de geheimhoudingsplicht uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

De geheimhoudingsplicht houdt in dat medewerkers die toegang hebben tot uw personeelsdossier, verplicht zijn uw persoonsgegevens die daarin staan geheim te houden. Dit geldt alleen niet in situaties waarin zij wettelijk verplicht zijn informatie te delen of waarin dit nodig is om hun taak uit te voeren.

Regeling toegang personeelsdossier
Soms zijn er binnen een organisatie specifieke regelingen over wie toegang heeft tot personeelsdossiers. Zo kan geregeld zijn dat alleen personen die (extra) gescreend zijn, toegang hebben tot personeelsdossiers.

Datum: 23 januari 2018
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens