Welke voorwaarden gelden voor de heimelijke controle van personeel?

Antwoord

Voor de heimelijke controle van personeel gelden, naast de voorwaarden voor de ‘gewone’ controle, de volgende extra voorwaarden:

  • De werkgever heeft een redelijke verdenking dat een of meerdere medewerkers iets doen wat strafbaar of verboden is.
  • De werkgever vraagt bij het de Autoriteit Persoonsgegevens een zogeheten voorafgaand onderzoek aan. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert dan of de voorgenomen heimelijke controle is toegestaan. De werkgever mag pas beginnen met de controle als de Autoriteit Persoonsgegevens die heeft goedgekeurd.
  • De werkgever informeert de betrokken personeelsleden achteraf altijd over de heimelijke controle. Ook als de controle niet heeft uitgewezen dat de verdenking terecht was.

Datum: 10 januari 2018
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens