Welke gegevens mag de basisschool in het onderwijskundig rapport opnemen?

Antwoord

De basisschool mag alleen gegevens over de leerling in het onderwijskundig rapport opnemen die in de volgende categorie├źn vallen:

  • administratieve gegevens (zoals naam, adres en onderwijsnummer van de leerling);
  • gegevens over onderwijshistorie en leerresultaten (zoals een eventuele overstap tussen scholen en toetsresultaten);
  • gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van het kind (zoals het gedrag in de omgang en zijn/haar werkhouding);
  • gegevens over de eventuele extra begeleiding die het kind heeft gekregen of nodig heeft;
  • gegevens over de verzuimhistorie (ongeoorloofd verzuim van het kind in het jaar voorafgaand aan het onderwijskundig rapport).

Datum: 12 februari 2018
Bron: AP