Wat mag je als werkgever aan een werknemer vragen bij ziekte?

Antwoord

Een werkgever mag vragen wat de verwachte ziekteduur is, of en welke werkzaamheden moeten worden overgenomen, of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de ziektewet valt, of de ziekte een gevolg is van een arbeidsongeval en of een derde partij betrokken is.

Een werkgever mag niet vragen wat de specifieke klachten zijn of onder welke vangnetbepaling van de ziektewet de werknemer valt.

Datum: 4 januari 2018