Wat is het verschil tussen de AVG en de ePrivacyverordening?

Antwoord

Net als de AVG, geldt de ePrivacyverordening voor heel Europa en vervangt hiermee de Nederlandse Telecommunicatiewet.

De AVG richt zich op alle vormen van verwerking en opslag van persoonsgegevens, de ePrivacyverordening richt zich specifiek op de verwerking van persoonsgegevens voor elektronische communicatiediensten. Hier vallen veel manieren van communicatie onder, zoals websites, telemarketing en e-mail. In de Verordening zijn dus regels opgesteld over hoe deze communicatie ingezet mag worden en hoe er met de privacy van de gebruiker of ontvanger omgegaan moet worden.

Datum: 13 maart 2018