Wat is een personeelsvolgsysteem?

Antwoord

Een personeelsvolgsysteem is elk geautomatiseerd systeem dat geschikt is om personeel te volgen. Gebruikt een werkgever een bepaald systeem niet om personeel te volgen, maar zou dit wel kunnen? Ook dan is dit aan te merken als een personeelsvolgsysteem. Personeelsvolgsystemen komen daarom vrij veel in organisaties voor.

Voorbeelden van personeelsvolgsystemen zijn:

  • (heimelijk) cameratoezicht;
  • telefooncentrales;
  • black box, board computer of gps-systeem;
  • (filter)software voor de controle op e-mail- en internetgebruik;
  • prikklok of andere systemen voor toegangscontrole;
  • badges of chipcards die erop gericht zijn om toegang, aanwezigheid, verplaatsingen en/of betalingen te volgen.

Instemmingsrecht OR
Is een werkgever van plan een personeelsvolgsysteem te gaan gebruiken? Dan moet hij dit eerst ter instemming aan de ondernemingsraad (OR) voorleggen. Zonder instemming van de OR mag de werkgever in principe het personeelsvolgsysteem niet gebruiken.

Datum: 6 januari 2018
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens