Wat is de rol van de overheid met betrekking tot 5G?

Antwoord

De Rijksoverheid reguleert de telecommunicatiesector zo veel mogelijk technologieneutraal met het doel dat telecomdiensten ontstaan die van zo veel mogelijk nut zijn voor de Nederlandse samenleving. Marktpartijen bepalen daarbij zelf welke diensten zij aanbieden en dingen in concurrentie met elkaar naar de gunst van klanten: burgers en bedrijven. Het is vervolgens eveneens aan marktpartijen om te bepalen hoe die klantvraag het beste kan worden bediend: met welke techonologie├źn. '5G' is daarom een ontwikkeling die vanuit de markt tot stand komt, gestoeld op de veronderstelling dat deze nieuwe generatie telecommunicatietechnologie de toekomstige vraag naar telecomdiensten door burgers en bedrijven beter kan bedienen.

Daarnaast verdeelt de Rijksoverheid (radio)frequenties. Het overgrote deel van de frequenties kan vergunningsvrij worde gebruikt (bijv. wifi) of er kan eenvoudig een vergunning worden aangevraagd. Alleen als de vraag naar frequenties groter is dan het aanbod, kan er een veilig worden georganiseerd. Dit laatste gebeurt over het algemeen voor de frequenties die gebruikt worden voor mobiele communicatie. De Rijksoverheid bepaalt echter niet welke techonologie er gebruikt moet worden. Het beleid is technologieneutraal. Het is aan de vergunninghouder om te bepalen welke technologie hij wil gebruiken.

Datum: 12 oktober 2020
Bron: Rijksoverheid