Wat hebben Big Data en Internet of Things met elkaar te maken?

Antwoord

Big Data bestaan uit grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde informatie. Deze informatie wordt op tal van manieren verzameld. Denk aan alles wat op internet wordt geplaatst en wat bedrijven over hun klanten verzamelen, maar ook in toenemende mate aan wat ‘slimme’ apparaten over hun omgeving registreren. We worden door steeds meer ‘slimme’ apparatuur omringd, dat door middel van verschillende typen sensoren vrijwel alles registreert.

Internet of Things zorgt dus voor een enorme toename aan gestructureerde en ongestructureerde Big Data. En omdat ongestructureerde Big Data dankzij de inzet op krachtige verwerkingssystemen steeds beter geanalyseerd kan worden, wordt de informatie die door slimme apparaten is verzameld steeds meer waard. De twee zijn om die reden onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Datum: 18 juni 2018