Wat betekent IoT voor ons energieverbruik?

Antwoord

We verbruiken steeds meer energie. Zoveel zelfs, dat conventionele elektriciteitssystemen de vraag niet meer aankunnen. IoT is hier een van de oorzaken van, maar tegelijkertijd ook onderdeel van de oplossing.

Duurzame energieopwekking is een stap in de goeie richting. IoT biedt daarbij de mogelijkheid om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Dit noemen we een smart grid. Als energiegebruik kan worden afgestemd op de hoeveelheid beschikbare hoeveelheid, door middel van onderlinge communicatie tussen apparatuur, dan kunnen we een stuk efficiënter met energie omgaan.

Slimme meters peilen het energieverbruik van een huishouden. Dit gebeurt inmiddels in een aantal miljoen huishoudens en het is de bedoeling dat eind 2020 alle gas- en elektriciteitsmeters plaats hebben gemaakt voor hun slimme opvolger. Hoe meer apparatuur in een huis met zo’n slimme meter kan communiceren, hoe accurater het energieverbruik is. IoT draagt dus bij aan het balanceren van vraag en aanbod en zodoende aan de oplossing.

Datum: 8 juni 2018