Wanneer is mijn gegevensbeveiliging op orde?

Antwoord

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming heeft een Baseline privacy ontwikkeld waarbij de AVG als uitgangspunt genomen is. De doelen voor gegevensbescherming zijn: afscherming, corrigeerbaarheid en transparantie. In de publicatie is te lezen welke criteria en principes hieraan verbonden zijn. In de Baseline is te vinden hoe het privacybeleid opgesteld moet zijn, wat de eisen aan de uitvoering van de AVG zijn en hoe het privacybeleid gecontroleerd en beheerd moet worden.

Klik hier om de Baseline te bekijken.

Datum: 5 april 2018