Waarom is het door Big Data gedreven SyRi omstreden?

Antwoord

Syri (Systeem Risico Indicatie) is een risicoprofileringssysteem waarmee sociale zekerheids-, arbeids- en belastingfraude wordt opgespoord. Hiervoor worden de gegevens uit verschillende overheidsdatabanken aan elkaar gekoppeld. Aan de hand van analyses van deze grote hoeveelheid persoonsgegevens worden risicoprofielen opgesteld en meldingen gemaakt van opvallendheden, zoals onrechtmatig gedrag.

Verschillende belangenorganisaties, zoals stichting Privacy First en het FNV, hebben de Nederlandse staat gedagvaard om het gebruik van SyRi te verbieden. De persoonsgegevens worden door SyRi ingezet voor andere doeleinden dan waar ze in eerste instantie voor zijn afgestaan/verzameld. Burgers worden hier niet over geïnformeerd en er wordt geen openheid gegeven over wie wordt geprofileerd, hoe precies wordt geprofileerd en wat de criteria zijn voor verhoogde risico’s.

Datum: 30 juli 2018