Waarom een gezamenlijk kader van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Nederlandse Zorgautoriteit?

Antwoord

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben allebei de ervaring dat een goed financieel beleid en goede zorg vaak samen gaan. Het is daarom niet alleen effectief maar ook logisch dat deze extern toezichthouders elkaar informeren over relevante signalen. Daar waar dat nodig is zullen zij gezamenlijk een strategie uitzetten voor het toezicht, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Door in een gezamenlijk kader uit te leggen waar bij toezicht op bestuur de focus ligt, vergroten we de duidelijkheid voor bestuurders.

Datum: 22 juni 2020
Bron: Nederlandse Zorgautoriteit