Valt Big Data onder de AVG?

Antwoord

Big Data en privacy lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden, terwijl lang niet elk gegeven een persoonsgegeven is. Technische gegevens zeggen bijvoorbeeld niets over een individu; hier speelt privacy dan ook geen rol, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) net zo min.

Een ander voorbeeld: een locatiegegeven zegt als opzichzelfstaand gegeven niet zoveel over een individu. Aan de hand van deze data weet je niet naar wiens locatie je kijkt en dus is er geen sprake van een schending van de privacy van een persoon. Koppel je een locatiegegeven echter aan andere data, zoals adresgegevens, dan is er een kans dat je kunt achterhalen naar wiens locatie je kijkt. Dit is een eenvoudig voorbeeld, maar slimme mining tools kunnen hetzelfde met veel minder voor de hand liggende gegevens.

Het antwoord op de vraag of Big Data onder de AVG valt, hangt dus af van de gegevens in een database. In geval van een locatiegegeven spreken we van een indirect herleidbaar persoonsgegevens. En volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is er sprake van persoonsgegevens wanneer er een mogelijkheid is om naar een persoon te herleiden, of je zelf nu over extra data beschikt of niet. Wanneer een dataset persoonsgegevens bevat, is de AVG van toepassing.

Datum: 15 september 2018