Moet ik onder de AVG opnieuw toestemming vragen voor direct marketing per e-mail, sms of app als ik dat in het verleden al heb gedaan?

Antwoord

Dat hangt ervan af. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt strengere eisen aan rechtsgeldige toestemming dan de vorige privacywet. Controleer daarom of de manier waarop u toestemming heeft gevraagd wel voldoet aan de AVG.

Heeft u mensen in het verleden niet goed geïnformeerd over het gebruik van hun gegevens voor digitale direct marketing per e-mail, sms of app? Of heeft u om een andere reden niet op de juiste manier om toestemming gevraagd? Dan zult u opnieuw om toestemming moeten vragen.

Datum: 4 oktober 2018
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens