Mag mijn werkgever rasgegevens opnemen in mijn personeelsdossier?

Antwoord

Uw werkgever mag alleen rasgegevens in uw personeelsdossier opnemen als dat nodig is om u te kunnen identificeren of om een voorkeursbeleid (positieve discriminatie) toe te passen.

Identificatie
Het gebruik van uw rasgegevens kan onvermijdelijk zijn om u te identificeren. Bijvoorbeeld als uw werkgever veel werknemers in dienst heeft en hun identiteit wil vaststellen voordat ze zijn terrein betreden.

In dat geval kan uw werkgever toegangspasjes met foto’s aan alle werknemers verstrekken. Omdat van de foto op uw toegangspasje uw ras kan worden afgeleid, is uw foto te beschouwen als een rasgegeven.

Voorkeursbeleid
Wil uw werkgever personeelsleden uit een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toekennen (positieve discriminatie)? Dan kan het nodig zijn gegevens over hun geboorteland of dat van hun (groot)ouders op te nemen in hun personeelsdossier. Dat mag alleen als die personen daartegen niet schriftelijk bezwaar hebben gemaakt.

Wilt u niet dat uw werkgever uw rasgegevens opneemt? Dan kunt u op elk moment bezwaar maken. U hoeft hiervoor geen reden te geven. Uw werkgever moet dan direct stoppen met het verwerken van uw rasgegevens.

Een voorkeursbeleid is alleen toegestaan als er sprake is van een aantoonbare achterstand. Ook mag uw werkgever een voorkeursbeleid alleen tijdelijk voeren, tot het niet meer nodig is.

Datum: 22 januari 2018
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens