Mag mijn werkgever mijn telefoongesprekken opnemen?

Antwoord

Uw werkgever mag alleen uw telefoongesprekken opnemen als dat noodzakelijk is. En uw werkgever daarbij voldoet aan de voorwaarden uit onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens.

Werkgevers kunnen bijvoorbeeld telefoongesprekken opnemen om:

  • de telefonische dienstverlening door de werknemers in een callcenter te verbeteren;
  • een vermoeden van fraude door een werknemer te bewijzen;
  • te controleren of een klacht van een klant terecht is.

Informeren over opname
Uw werkgever moet u ter plekke informeren dat uw telefoongesprek wordt opgenomen. Bijvoorbeeld door een geluidssignaal te laten horen bij de start van de opname. En van tevoren aan de werknemers uit te leggen dat zo’n signaal betekent dat een opname start. Het is dus niet genoeg als uw werkgever u eenmalig informeert dat uw gesprekken kunnen worden opgenomen als u in dienst treedt.

Uw werkgever moet ook diegene die u belt vooraf informeren dat het gesprek wordt opgenomen. En waarvoor de opnamen van het gesprek worden gebruikt, zoals voor trainingsdoeleinden.

Datum: 3 januari 2018
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens