Mag mijn werkgever mijn telefoongebruik controleren?

Antwoord

Heeft uw werkgever aanwijzingen dat werknemers misbruik maken van de telefoon op of van het werk? Dan mag hij het telefoongebruik controleren. Maar hij moet zich hierbij wel houden aan de voorwaarden uit onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens voor de controle van personeel.

Als werknemer heeft u het recht uw werktelefoon af en toe te gebruiken voor een priv├ęgesprek. Uw werkgever kan u dus niet op aanspreken op incidenteel priv├ęgebruik van uw werktelefoon. Maar uw werkgever heeft wel het recht om de kosten in de gaten te houden.

Uw werkgever kan maandelijks een geanonimiseerde rapportage ontvangen van alle duurste gesprekken. Steekproefsgewijs kan uw werkgever vervolgens bij deze gesprekken achterhalen welke werknemer daar verantwoordelijk voor is. En deze werknemer vervolgens om uitleg vragen.

Dure gesprekken voorkomen
Uw werkgever kan ook proberen dure gesprekken te voorkomen. Bijvoorbeeld door het bellen naar 0900-nummers en buitenlandse nummers te blokkeren. Nemen hierdoor de kosten af? Dan is het waarschijnlijk niet meer nodig dat uw werkgever de kosten van telefoongesprekken van afzonderlijke werknemers controleert.

Datum: 7 januari 2018
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens