Mag mijn werkgever een verborgen camera gebruiken?

Antwoord

Nee, normaal gesproken mag dat niet. Maar heeft uw werkgever duidelijke vermoedens van bijvoorbeeld diefstal of fraude door werknemers? Dan mag uw werkgever onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een verborgen camera (heimelijk cameratoezicht).

Voorwaarden verborgen camera
Uw werkgever mag alleen een verborgen camera gebruiken als hij in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het lukt uw werkgever niet, ondanks allerlei inspanningen, om een eind te maken aan de diefstal of fraude.
  • Het gebruik van de verborgen camera is tijdelijk (permanent heimelijk cameratoezicht is nooit toegestaan!).
  • De inbreuk op de privacy van de werknemers is zo klein mogelijk. Een camera op bijvoorbeeld het toilet gaat te ver, omdat mensen dan ontkleed in beeld kunnen komen.
  • Uw werkgever heeft u er vooraf op gewezen dat verborgen camera‚Äôs in bepaalde situaties (diefstal of fraude) mogelijk zijn. Bijvoorbeeld in het personeelsreglement of in een reglement cameratoezicht.
  • Uw werkgever informeert de betrokken werknemers achteraf over het gebruik van de verborgen camera.
  • Uw werkgever heeft toestemming van de ondernemingsraadvoor het gebruik van een verborgen camera.
  • Uw werkgever meldt het heimelijk cameratoezicht vooraf bij de Autoriteit Persoonsgegevens en vraagt een voorafgaand onderzoek aan. De Autoriteit Persoonsgegevens toetst dan of het gebruik van de verborgen camera voldoet aan de wettelijke eisen.

Datum: 11 januari 2018
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens