Mag mijn werkgever controleren wat ik op sociale media doe?

Antwoord

Ja, maar alleen als uw werkgever een grondslag heeft om de gegevens die over u op internet staan te verwerken.

Uw werkgever heeft bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang om te monitoren wat er op sociale media over zijn organisatie wordt gezegd. Hij kan dit bijvoorbeeld monitoren door op de naam van de organisatie te zoeken. Uw werkgever moet daarbij wel voldoen aan de voorwaarden uit onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens voor de controle van personeel.

Let op: uw werkgever mag alleen openbare informatie op sociale media controleren. Uw werkgever kan niet afdwingen dat u hem tot vriend maakt op bijvoorbeeld Facebook. Of dat u de inlogcodes van uw account afgeeft.

Richtlijnen controle sociale media
Uw werkgever moet de werknemers vooraf laten weten dat zij gecontroleerd kunnen worden. Het is raadzaam dat uw werkgever hierover interne richtlijnen opstelt, vergelijkbaar met richtlijnen voor het controleren van het e-mail- en internetgebruik van werknemers.

Datum: 15 januari 2018
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens