Mag ik onder de AVG persoonsgegevens van kinderen verwerken?

Antwoord

Ja, u mag nog steeds gegevens van kinderen verwerken zodra de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt. In sommige gevallen heeft u wel toestemming van de ouders nodig.

Toestemming bij online verwerking
Verwerkt u straks gegevens van kinderen online? Bijvoorbeeld via een app, online game, webwinkel of via sociale media? Dan mag u dit bij kinderen onder de 16 jaar alleen doen met toestemming van de ouders. Onder de AVG moet u dan dus controleren of de ouders daadwerkelijk toestemming hebben gegeven.

Let op: richt u zich op kinderen in een ander EU-land? De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt EU-landen de mogelijkheid om de grens voor toestemming bij online verwerkingen bij 13 jaar te leggen. Van die mogelijkheid wordt in Nederland waarschijnlijk geen gebruik gemaakt.

Datum: 22 december 2017
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens