Mag een zorgverlener medische gegevens aan anderen doorgeven?

Antwoord

Nee, in principe mag dat niet. Alleen in uitzonderingssituaties mag een zorgverlener medische gegevens doorgeven. Een patiënt moet erop kunnen rekenen dat wat in vertrouwen aan een zorgverlener wordt vertelt, geheim blijft. Daarom geldt een geheimhoudingsplicht voor zorgverleners. En ook voor andere medewerkers van zorginstellingen, zoals ziekenhuizen.

Medisch beroepsgeheim
Voor artsen, tandartsen, apothekers, GZ-psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen geldt het medisch beroepsgeheim. Dit is wettelijk geregeld (artikel 88 Wet Big). Schendt een zorgverlener het medisch beroepsgeheim? Dan kan hij of zij daar via het wettelijk tuchtrecht en het strafrecht op worden aanspreken.

Geheimhoudingsplicht vanuit beroepscode
Voor sommige andere beroepen, zoals maatschappelijk werker, geldt niet het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim. Maar deze zorgverleners hebben wel een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht is geregeld in een beroepscode. In sommige gevallen is er ook (intern) tuchtrecht van toepassing.

Geheimhoudingsplicht voor medewerkers zorginstelling
Er is ook een geheimhoudingsplicht als met een zorginstelling een behandelingsovereenkomst wordt gesloten (artikel 7:457 BW). Zo’n overeenkomst houdt in dat iemand bij de zorginstelling onder behandeling komt.

Binnen de instelling zijn medewerkers werkzaam die een medisch beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht op grond van een beroepscode hebben. Maar er zijn ook medewerkers voor wie dit niet geldt. Zoals secretaresses of financieel medewerkers. Zij zijn dan toch contractueel verplicht tot geheimhouding van gegevens. Het gaat hierbij om alles wat zij vanwege hun betrokkenheid bij een behandeling over de patiënt en de behandeling weten.

Datum: 12 februari 2018
Bron: AP