Mag een werknemer zich schriftelijk ziekmelden?

Vraag

SMS, WhatsApp, E-mail. Werknemers hebben naast telefonisch contact steeds meer communicatiemiddelen tot hun beschikking om contact op te nemen met hun werkgever en zo hun verzuim door te geven. Maar in hoeverre is dit door de werkgever gewenst?

Antwoord

Of een werknemer zich schriftelijk ziek mag melden, hangt af van het verzuimprotocol. Daarin staat onder meer vastgelegd hoe een werknemer zich kan afmelden. Het verzuimprotocol komt tot stand aan de hand van de Wet verbetering poortwachter (WBP) en omschrijft wat de verantwoordelijkheden van de werkgever en werknemer zijn ten tijde van ziekte. Een verzuimprotocol schept duidelijkheid over het volgende:

  • De wijze van ziekmelden
  • De bereikbaarheid van de werknemer tijdens ziekte
  • De tijd van ziekmelden
  • Wijze van herstel
  • Werkhervatting
  • Contact met de arbodienst
  • loondoorbetaling

Datum: 8 januari 2018